பூமிக்கு முகவரி பெண்ணாலே

 SUN T.V மெகா தொடர் ‘’மேகலா’’- வில் வரும் பாட்டு

பூமிக்கு முகவரி பெண்ணாலே
பூவுக்கு நறுமனம் பெண்ணாலே
பூமிக்கு முகவரி பெண்ணாலே
பூவுக்கு நறுமனம் பெண்ணாலே

அன்பான உறவுகள் கண்ணான கனவுகள் வருவது பெண்ணாலே
விடிய வைப்பாள் இரவுகளை வாழ்க்கையிலே

அன்பான உறவுகள் கண்ணான கனவுகள் வருவது பெண்ணாலே
விடிய வைப்பாள் இரவுகளை வாழ்க்கையிலே

பூமிக்கு முகவரி பெண்ணாலே
பூவுக்கு நறுமனம் பெண்ணாலே

தத்தி தத்தி வரும் பொன்னி நதி
கண்ணை கொள்ளைகொல்லும் வைகை நதி
செல்லம் கொஞ்சுகிற கங்கை நதி
செல்லும் முல்லை நதி பெண்ணின் சொந்தங்களே
வெற்றி கொண்டு வரும் சிந்து நதி
வெள்ளம் பொங்குகிற நெய்கல் (?) நதி
மன்னில் உள்ள நதி அத்தனையும் சொல்லும் பெண் உருவில் உள்ள இன்பங்களே

தொண்டுருத்தொட்டு வரும் பாரம் தாங்கி
ரெண்டு கண்களிலிம் ஈரம் தாங்கி
அன்பு செய்துவரும் பெண் இல்லாமல் மண்ணில்லையே
தன்னை கொத்தவரும் தேனும் நீக்கி
கட்டிகொண்டவரின் சோகம் போக்கி
என்றும் வெல்லுகிற பெண்ணே தெய்வம் வேறில்லையே

பூமிக்கு முகவரி பெண்ணாலே

பூவுக்கு நறுமனம் பெண்ணாலே

அன்பான உறவுகள் கண்ணான கனவுகள் வருவது பெண்ணாலே

விடிய வைப்பாள் இரவுகளை வாழ்க்கையிலே

பூமிக்கு முகவரி பெண்ணாலே
பூவுக்கு நறுமனம் பெண்ணாலே
அன்பான உறவுகள் கண்ணான கனவுகள் வருவது பெண்ணாலே
விடிய வைப்பாள் இரவுகளை வாழ்க்கையிலே

.. .. நித்தம் நித்தம் வரும் சூரியனோ நெஞ்சை அள்ளுகின்ற சந்திரனோ
என்றும் பெண்மை என்ன சொல்லிடுமோ, அந்த சொற்களிலே இன்பம் கண்டிடுமோ
எட்டுத்திக்குகளிலும், வெல்வதிலும் எங்கும் அற்புதங்கள் செய்வதிலும்
பெண்கள் வெற்றிபெற என்னிடுமோ அந்த வெற்றியிலே நட்பை பற்றிடுமோ
சொட்டுக்கின்ற மழை நீர் இல்லாமல் நட்டுவைத்த செடி பூப்பதேது
பெண்கள் இன்றி பூமி ஓய்ந்தே போகும் சுட்றாமலே
சங்கடங்கல் அவள் ஏற்காவிடால்.. சங்கதிகள் இங்கு மீள்வதேது
பெற்றேடுத்து நலம் பார்க்கும் தாயிமை பேரன்பிலே

பூமிக்கு முகவரி பெண்ணாலே
பூவுக்கு நறுமனம் பெண்ணாலே
அன்பான உறவுகள் கண்ணான கனவுகள் வருவது பெண்ணாலே
விடிய வைப்பாள் இரவுகளை வாழ்க்கையிலே

பூமிக்கு முகவரி பெண்ணாலே
பூவுக்கு நறுமனம் பெண்ணாலே

 

 

By Nandhu

Courtesy: http://www.indusladies.com

 

 

 

 

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: