முயன்றுதான் பாரேன்…!

சுப.சத்தியமூர்த்தி

உன் பெயர் தமிழில் இருப்பது நம் தமிழுக்கும் பெருமை…!!

—-

குறிஞ்சி பிரபா
முத்தவழிச் சாலை – கவிதை தொகுப்பிலிருந்து

நீ சிரித்தால் கவிதையும் விழுகிறதே…!!

குறிஞ்சி பிரபா
முத்தவழிச் சாலை – கவிதை தொகுப்பிலிருந்து

டவர் மட்டும் நீங்கதான் நட்டுக்கணும்…!!

ஆறு வித்தியாசங்கள் – கண்டு பிடியுங்கள்

விடைகள்
————-

நீல சட்ட அணிந்திருப்பவர் கண் ,கண்ணாடி,
கழுத்து துண்டு , பாக்கெட்,. மாது அணிந்துள்ள ஜாக்கெட்,
ஹீரோவோட நெற்றி திலகம், ஹீரோயினொட இடுப்பு பட்டை

வலிமை – நீதிக்கதை

மாசக்கடைசி என்பது இரண்டாம் தேதியிலிருந்து தொடங்குகிறது..!!

ஆனந்த விகடன்
http://manojreuben.blogspot.in/2012/07/blog-post_19.html

சில யதார்த்தங்கள்

=

=

=

=

=

=

=

சிரிக்காத நாட்கள் விரயமான நாட்கள்…