உணவாக நினைத்த கடல் சிங்கத்திற்கே உணவான சுறாவின் அவலம்!!

தினகரன்

வியக்க வைக்கும் புகைப்படங்கள் – மின்னஞ்சலில் வந்தவை

பார்க்க ரசிக்க பூக்கள்

சிங்கப்பூரில் சுட்டவை (புகைப்படங்கள்)

Displaying 20141116_190535.jpg

Displaying 20141116_190546.jpg

Displaying 20141116_175258.jpg

Displaying 20141116_171811.jpg

மனதை இதமாக்கும் அழகிய படங்கள்- 1

courtesy

http://www.chenaitamilulaa.net/t50029p11-topic

சிங்கப்பூர் பொடானிகல் கார்டன் – புகைப்படங்கள்


Birds pictures

தவளை வாயனும், கரண்டி வாயனும்!

சாமக்குருவி
தவளை வாயன்
மணிகண்டங் குருவி

மாங்குயில்
கூகை
கதிர்க்குருவி
கரண்டி வாயன்
கல்திலுப்பி
கானாஞ்சேவல்

செங்காடை
ஆட்காட்டி

நீலகிரிக் குருவி
கான மயில்

நெறக் கெளதாரி
செம்போத்து
கீச்சான்