அமைதி புறா..! – ஹைகூ கவிதைகள்

2 பார்வைகள்

எங்கே மனிதம்…(ஹைகூ கவிதைகள்)

அலைபேசியைக் காட்டி சோறூட்டும் தாய்…

ஹைக்கூ கவிதைகள்

ரசிப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை…! – ஹைகூ

ரசிப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை…! - ஹைகூ Main-qimg-1016f6570618ab1031d8ae4d6f9f305b-pjlq
ரசிப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை…! - ஹைகூ Main-qimg-174c7309d337a70e62d5179adade648e-pjlq

திருமயம் பெ.பாண்டியன்
நன்றி: கதிர்’ஸ்

நதிகளை பாதுகாப்போம்! – ஹைகூ

நதிகளை பாதுகாப்போம்! - ஹைகூ Main-qimg-c1b0f920b4f595093b1c984a3da56081-pjlq

திருமயம் பெ.பாண்டியன்

இந்தியாவும் வல்லரசுதான்…! – ஹைகூ கவிதைகள்

இந்தியாவும் வல்லரசுதான்…! - ஹைகூ கவிதைகள் Main-qimg-0d5ac5e3e4555cd0d7b8a95728ebc2f5-pjlq

—திருமயம் பெ.பாண்டியன்

சகுன பயம்!

ஹைகூ வானம்

நினைவெனும் பொகிஷம்…!

விக்னேஷ். எம்

« Older entries