தியாகம் – ஹைகூ கவிதை

கதவிடுக்கில் பட்டாம்பூச்சி…

பழுத்த இலை…

பார்வையற்ற சிறுமி…

மண்சாலை…(ஹைகூ கவிதை)

வெண்மையாய் அந்தக் கடைசி கோடித்துணி

நன்றி- ஹைகூ திண்ணை -மின்னிதழ்

நெருப்பல்லாமல் புகை…(ஹைகூ கவிதை)

நன்ற- ஹைகூ திண்ணை

படகோட்டி… (ஹைகூ கவிதை)

மிதக்கும் படகு – ஹைகூ கவிதை

ஓடம் பொன் ஓடம் ! - ஏனைய கவிதைகள்

உலகை மறக்கலாம்! – ஹைகூ கவிதை

« Older entries