மளிகை கடையில் இருப்பாள் இந்த ராணி! – விடுகதைகள்

சிறுவர்மணி

விடுகதைகள் – ரசித்தவை

நகைச்சுவை விடுகதைகள்

நன்றி-பொதுநலம்.காம்

இந்த பூ பூக்காது!- விடுகதைகள்

வேலை இல்லையேல் மூலையில் நிற்பவன்! – விடுகதைகள்

சிறுவர்மணி

ஊளையிடும், ஊரை சுமக்கும்! – விடுகதைகள்

சிறுவர்மணி

விடுகதைகள்

கேணியைச் சுற்றிப் புதர்…

சிறுவர்மணி

சிவப்பு நிறத்தவனுக்கு குடுமி மட்உம் பச்சை…(விடுகதைகள்)

அத்தானில்லாத அத்தை, என்ன அத்தை!

-நன்றி-சிறுவர்மணி

விடை சொல்லுங்கள்

« Older entries