ஆயிரம் தடவை ஆடினாலும அயராத பெண்கள்! – விடுகதைகள்

நன்றி-சிறுவர்மணி

அங்குல மாட்டுக்கு அரை மைல் வால்! (விடுகதைகள்)

சிறுவர்மணி

அடர்ந்த காட்டில் ஒற்றையடி பாதை – விடுகதைகள்

மழை இல்லாமல் ஆமை கெட்டது! – விடுகதைகள்

நன்றி-சிறுவர்மணி

விடுகதை, விவரமான கதை…!

chutti Vikatan - 16 July 2006 - விடுகதை+விவரமான கதை=விடைகள்! |
chutti Vikatan - 16 June 2006 - விடுகதை+விவரமான கதை=விடைகள்! |

கணுக்கால் நீரில் கரடி நீச்சல் போடுது – விடுகதைகள்

சிறுவர் மணி

வாயில் மலரும் பூ – விடுகதைகள்

தமிழ் விடுகதைகள் – அதிகாரம் 4

மளிகை கடையில் இருப்பாள் இந்த ராணி! – விடுகதைகள்

சிறுவர்மணி

விடுகதைகள் – ரசித்தவை

« Older entries