தெரிந்து கொள்வோம்

1.

2.

3.

4.

Thank you.

💁‍♂️ some amazing facts of the day –

நன்றி-கோரா

தெரிந்து கொள்வோம்!

-தினமணி (ஞாயிறு கொண்டாட்டம்)

தெரியுமா- பொது அறிவு தகவல்கள்

-சிறுவர்மணி

விளக்குகளின் நகரம்

நன்றி: சிறுவர்மணி

அறிந்து கொள்ளுங்கள்- இந்திய ரயில்வே

நன்றி: சிறுவர்மணி

சிங்கம் எப்போது கர்ஜிக்கும்…

ஆர்க்டிக் நரி

நன்றி: சிறுவர் தங்கமலர் (தினத்தந்தி)

ஆப்பிரிக்க சாம்பல் கிளி இனம் ப்ரூடில்

நன்றி: சிறுவர் தங்கமலர் (தினத்தந்தி)

சிறுதானியங்களும் அதன் சிறப்பியல்புகளம்

« Older entries