பசிக்கும் போது வயிற்றில் ‘கடமுட’ என்று சத்தம் வருகிறதே ஏன்?

பசிக்கும்போதுதான் வயிற்றிலிருந்து சத்தம் வருகிறது
என்று சொல்ல முடியாது. எப்போது வேண்டுமானாலும்
வயிற்றிலிருந்து சத்தம் வரலாம். உணவு உட்கொள்ளும்
பகுதியிலிருந்து கழிவாக வெளியேறும் பகுதி வரை
உள்ள உணவுக்குழாய், இரைப்பை, சிறுகுடல்,
பெருங்குடல் எல்லாமே சுருங்கிச் சுருங்கி விரிகின்றன.

அதன் மூலமாகத்தான் உணவு அரைத்து, கூழாக்கப்பட்டு,
அவற்றிலிருந்து சத்துகள் பிரிக்கப்பட்டு, உயிரணுக்களுக்கு
அனுப்பப்பட்டு, எஞ்சிய கழிவுகள் மலமாக வெளியேற்றப்
படுகிறது.

ஒரு நிமிடத்துக்கு 3 முதல் 12 முறை சுருங்கி விரியும்போது
வயிற்றுக்குள் சத்தம் உண்டாகிறது. வயிறு காலியாக
இருக்கும்போது, இந்தச் சத்தம் சற்று அதிகமாகக் கேட்கிறது,

—————————-

நன்றி- மாயா பஜார் – இந்து தமிழ் திசை

மலைகளின் உயரங்களை எப்படி அளக்கிறார்கள்?

தொழில்நுட்பக் கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்படாத
காலத்தில், மலைகளின் உயரங்களைக் கண்டு
பிடிப்பது சவாலான விஷயமாகத்தான் இருந்தது.

ஒரு மரத்தின் உயரத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க
வேண்டும் என்றால், சற்றுத் தொலைவில் நின்று
கொள்ளுங்கள். ஒரு கண்ணை மூடிக்கொள்ளுங்கள்.

திறந்திருக்கும் கண்ணுக்கு முன்பாக குச்சி அல்லது
ஸ்கேலை மலையின் உயரத்துக்குப் பிடியுங்கள்.
பிறகு அந்த ஸ்கேலை நகர்த்தாமல் கிடை
மட்டமாகக் கொண்டு வாருங்கள். அதன் முனை
எங்கே இருக்கிறது என்பதைக் குறித்துக்
கொள்ளுங்கள்.

இப்போது மரத்தின் அடிப்பகுதியில் இருந்து
ஸ்கேலால் குறித்த பகுதி வரை அளந்து பாருங்கள்.
அதுதான் மரத்தின் உயரம்.

ஆரம்பத்தில் இப்படித்தான் மலையின் உயரத்தைக்
கணக்கிட்டார்கள். தொழில்நுட்பம் வளர்ந்த பிறகு,
ஆல்டிமீட்டர், செயற்கைக்கோள், ஜிபிஎஸ்
போன்றவற்றின் உதவியால் மலைகளின்
உயரங்களைத் துல்லியமாகத் தெரிந்துகொள்ள

முடிகிறது,


நன்றி- மாயா பஜார் – இந்து தமிழ் திசை

புயல், நிலத்தில் உருவாகாமல் கடலில் உருவாகக் காரணம் என்ன?

புயல் என்பது நீர்ப்பசை நிரம்பிய வெப்பநிலையில்
உள்ள சுழலும் காற்று. கோடைக் காலத்தில் கடலின்
மேற்புறம் கூடுதலாக வெப்பமடையும்.

29O. செல்சியஸிற்கும் கூடுதலாக கடல் வெப்பம்
கூடும்போது, புயல் உருவாக வாய்ப்பு ஏற்படும்.
அப்போது அந்தப் பகுதியில் கடல்நீர் கூடுதலாக
ஆவியாகும்.

சூடான காற்றுக்கு அடர்த்தி குறைவு என்பதால்,
நீர்த்திவலைகளை ஏந்தி அது மேலே எழும்பும்.
கடல் மட்டத்தைவிட உயரே செல்லும்போது,
காற்றின் அடர்த்தி குறைவு. எனவே, அந்த
வெப்பக் காற்றுக் குமிழி விரிவடையும்.

விரிவடையும் வாயு சுழலும். எனவே,
அந்தக் குமிழியும் சுழன்றுகொண்டே மேலே
செல்லும்.

கடல் மட்டத்திலிருந்து உயரே செல்லச்செல்ல
வெப்பநிலை குறையும். எனவேதான், மலைப்
பகுதிகள் குளிர்ச்சியாக இருக்கின்றன.

சூடான காற்று குளிர்கிறது என்றால் அங்கே
காற்றழுத்தம் குறையும். எனவே, வேறு ப
குதியிலிருந்து காற்று வேகவேகமாகப் பாயும்.
சுழன்று வீசுவதால் புயல் கடலின் மேலே நகரும்.

கடல் மீது காற்று வீசும்போது ஏற்படும் உராய்வு
விசையை விட நிலத்தின் மீது உராய்வு விசை
கூடுதல். எனவேதான், நிலத்தில் வீரியம் குறைந்து
புயல் மறைகிறது.

மேலும், நிலத்தின் மீது கடலுக்குச் சமமாக
நீர்நிலைகள் இல்லை. எனவே நிலத்தின் மீது
புயல் கடந்து சென்றாலும், கடலில் தான் புயல்
உருவாகும்.

நன்றி- பட்டம்- தினமலர்

பல்லியின் வயிற்றில் உள்ள முட்டை வெளியே தெரிவது எப்படி?

ஊர்வன வகை சார்ந்த பல்லியின் வயிற்றுப்
பாகத்தின் தோல் மிக மெல்லியது. எனவே,
அரைகுறையாக ஒளி ஊடுருவிச் செல்லும்
தன்மை கொண்டதாக உள்ளது.

சில வகை மீன்களிலும் முட்டை வெளியே தெரியும்.
அதன் மேலே உள்ள நார்த் திசுக்களால் ஆன
செதில்கள் சற்றே மெலிந்து இருப்பதால், அதில்
எனாமல் இருக்காது.
எனவே, அவற்றின் ஊடாகவும் ஒளி ஊடுருவிச்
செல்லும்.

கண்ணாடித் தவளை, கண்ணாடி ஆக்டோபஸ்,
ஜெல்லி மீன், கண்ணாடிச் சிறகு பட்டாம்பூச்சி என,
பல்வேறு உயிரிகளின் உள்ளுறுப்புகள் எளிதில்
தெரியும்படி உள்ளன.

வேட்டையாடும் உயிரிகளிடமிருந்து பாதுகாத்துக்
கொள்ளவே பல உயிரிகள் இவ்வாறு ஏமாற்றும்.
சில பட்டாம்பூச்சியின் இறகுகளில் பெரிய கண்
போன்ற வடிவம் இருப்பது கண்டு அச்சப்பட்டு
உயிரிகள் அவற்றை வேட்டையாடாது.

அவ்வாறே பச்சோந்தியும் உருமறைப்பு செய்யும்.
இத்தகைய கண்ணாடி போன்ற தோல் அமைப்பு
எப்படி, எதற்கு, எதனால் பரிணமித்தது என்பது

இன்னமும் புதியாத புதிர்தான்!


வெங்கியைக கேளுங்கள்- (பட்டம்- தினமலர்)

இறந்த உடலில் முதலில் செயலிழக்கும் உறுப்பு எது?

உடலின் ஏதாவது முக்கிய உறுப்பு செயலிழந்து
போவதே இறப்பு எனப்படுகிறது.
எனினும் ஓர் உயிரி மடியும்போது, அதில் உள்ள எல்லா
செல்களும் உடனே மடிந்து விடுவதில்லை.

இயற்கைச் சாவு எனும்போது மூச்சு விடுதல் நின்று
போகிறது. எனவே ஆக்சிஜன் இல்லாமல், முதலில்
மூளை செயலிழக்கும். அதன் பின்னர் இதயம்,
கல்லீரல், சிறுநீரகம் போன்றவை செயலிழக்கும்.

தோல், கண், கார்னியா, இதய வால்வுகள் முதலியவை
சுமார் ஒரு நாள் சிதையாமல் இருக்கும். வெள்ளை
அணுக்கள் சுமார் மூன்று நாட்கள் கடந்த பின்னரே
சிதையும்.

உறுப்பு சிதையாமல் இருந்தால்தான் உள்ளுறுப்புகளை
எடுத்து மாற்று உறுப்பு சிகிச்சை செய்ய முடியும்.
இறந்தவர் உடலில் இருந்து சிறுநீரகத்தை எடுத்து தாழ்
வெப்பநிலையில் அதிகபட்சம் 24 மணிநேரம்தான்
வைக்கமுடியும்.

அதேபோல கல்லீரல் 12-15 மணிநேரம்,
நுரையீரல் அதிகபட்சமாக 8 மணிநேரம்,
இதயம் 6 மணிநேரம் சிதையாமல் இருக்கும். விரைவாக
எடுத்து நோயாளியின் உடலில் பொருத்திவிட வேண்டும்.

வெங்கியைக கேளுங்கள்- (பட்டம்- தினமலர்)

தட்டான், ஈசல் போன்ற பூச்சிகள்..!

ஒரு சிறப்பு வகைக் கறையான்களே ஈசல்கள்!
ஒரு புற்றில் உள்ள கறையான்களை இராணி, ஆண்,
வாகை (பாதுகாப்பு) மற்றும் பணிக் கறையான் என,
நான்கு விதமாகப் பிரிக்கலாம்.

மழைக்காலத்தில் இவை முட்டைகளை இடும்.
இதிலிருந்து வெளி வருபவையே புற்றீசல்கள்.
இவை பறந்து சற்றே தொலைவான இடத்தை அடைந்து,
அங்கே புதிய புற்றைத் தோற்றுவிக்கும்.

அதன் பயணத்தின் இடையே பாம்பு, பல்லி, கோழி
போன்ற விலங்குகளுக்கு உணவாகி விடுகின்றன.

தப்பிப் பிழைக்கும் சில ஈசல்கள் வெகுதொலைவு
கடந்து இறகுகளை உதிர்க்கும். பின்னர் தனது
இணையைக் கண்டுபிடித்து, நிலத்தில் தகுந்த
இடத்தைத் தேர்வுசெய்து புதிய புற்றை உருவாக்கும்.

அந்தத் துளையின் உள்ளே முட்டை இடும்.
வாகை மற்றும் பணிக் கறையான்கள் உருவாகும்.
தட்டான்களைப் பொறுத்தமட்டில், நீர்நிலைகளில்தான்
முட்டையிடும். போன மழைக்காலத்தில் இடப்பட்ட
முட்டைகளில் இருந்து வெளிவந்த லார்வா புழு வளர்ந்து
முதிர்ந்து தட்டானாக மாறும்.

மழைக்காலத்தில் இவை வெளியேவரும் என்பதால்,
‘தட்டான் தாழப்பறந்தால் மழை வரும்’ என்பார்கள்.


வெங்கியைக கேளுங்கள்- (பட்டம்- தினமலர்)

ஸ்மார்ட் கேமரா பல்ப்

ஸ்மார்ட் கேமரா பல்ப் S48lnXLjSdeUriigP9am+4ce576ec-2eb3-4f01-ad0b-7e8d5605ca19

சிலிர்ப்பூட்டும் ஒரு விஷயம்…!

நீண்டநேரம் புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது, கண்பார்வை திடீரென்று மங்கலாவதின் காரணம்

சாதாரணமாகக் கண்விழி, ஒரு கண்ணில் நடுவே
இருந்தால், மற்றதிலும் நடுவே இருக்கும்;
ஒரு கண்ணில் வலது மூலையில் இருந்தால்,
மற்றதிலும் வலது மூலையில் இருக்கும்.

ஆனால் அருகே புத்தகத்தை வைத்துப் படிக்கும்போது,
அதில் பார்வை குவிவதற்காக இரண்டு கண்களும்
சற்றே ஒன்றின் அருகே ஒன்று வந்து நிலைகொள்ளும்.

இதன் தொடர்ச்சியாகக் கண்ணில் அயர்ச்சி ஏற்படும்.
கூர்மையான தசை (ciliary muscle) எனப்படும்,
இழை போன்ற தசை செயல்பட்டுத்தான் பார்வை
குவிதல் ஏற்படுகிறது.

சிலருக்கு இந்தத் தசை தளர்வு இருக்கலாம்.
அப்போது சற்று நேரம் படித்த பின்னர், காட்சிக்
குவிப்பில் பழுது ஏற்படும். எனவே, பார்வை
மங்கலடையும்.

தவிர, படிக்கும்போது, கண் இமைத்தல் வீதம் குறைகிறது.
எனவே கண் உலர்ந்து போகலாம். உலர்ந்த கண்ணால்
கிடைக்கும் காட்சி, மங்கலாக இருக்கும்.

இதுபோன்ற பல காரணங்களால்,
புத்தகம் படிக்கும்போது சிலருக்குக் கண்பார்வை

மங்கலாகிறது.


த.வி.வெங்கடேஸ்வரன் மத்திய அரசு விஞ்ஞானி
;ius

சான்றிதழ்கள் பதிய தேவையான ஆவணங்கள்

பொது அறிவு தகவல்கள் 2 5bfd0110

« Older entries