பொது அறிவு தகவல்கள்


செல்லப் பிராணிகளுடன் அதிக நேரம் சேர்ந்து
உறங்கும் பழக்கம் உள்ள குழந்தைகள், தன்னம்பிக்கை
குறையோடு வளர்வதாக அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர்.

காரணம், எப்போதும் ஒரு துணையுடனே இருப்பதாலும்
தனிமையில் இருக்க நேர்ந்தால் பயம் ஏற்படுகின்றதாம்..!

——————————————–

ரோமப் பேரரசின் பஞ்சாங்கப்படி, இரண்டாவது மாதமாக
இருந்த ஏப்ரல், ஜூலியஸ் சீஸர் காலத்தில் புதிய
பஞ்சாங்கத்தைக் கணித்த போது, நான்காவது மாதமாக
மாற்றப்படது.

——————————————

சிங்கபூர் தபால் நிலையங்களில் முத்திரை பதிக்கும்போது
am, pm என்று தபாலில் முத்திரை இடும் நேரத்தையும்
குறிப்பிடுவார்கள்

——————————————

Advertisements

பட்டின் பாரம்பரியம் – கே.நந்தினி

நன்றி: பாக்யா