இனி ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவுக்காகக் காத்திருக்க வேண்டாம்: வந்துவிட்டது புதிய முறை

-ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து காத்திருப்போர்
இனிக் கவலைப்பட வேண்டாம். இனி நம் வசதிக்கேற்ப வேறு
ரயிலுக்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்தும், காத்திருப்போர் பட்டியலில்
இருந்தால் அந்த டிக்கெட்களை அப்படியே மற்ற ரயிலில் இருக்கும்
சீட் அல்லது பெர்த் வசதிக்கேற்ப மாற்றி தர ரயில்வே நிர்வாகம்
முடிவு செய்துள்ளது.

இதற்காக ‘அல்டர்நேடிவ் டிரைன்ஸ் அக்காமடேஷன் ஸ்கீம்’
(Alternate Trains Accommodation Scheme) என்ற திட்டத்தை
நவம்பர் 1-ம் தேதி ரயில்வே துவங்க உள்ளது. இந்த புதிய திட்டத்தின் கீழ்,
பயணிகள் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் போது மாற்று ரயில்களையும்
தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்.

சென்னை-மதுரை, தமிழகம்-தில்லி உள்ளிட்ட ரயில்களில் பண்டிகை
காலத்தை முன்னிட்டு 300-க்கும் மேற்பட்டோர் காத்திருப்போர் பட்டியலில்
இருப்பதால் இந்த மாற்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

—————————–

தினமணி

SEX FACTS

SEX FACTS

Average speed of ejaculation: 28 miles per hour

Kissing can aid in reducing tooth decay. This is because the extra saliva helps in keeping the mouth clean.

During World War II, condoms were used to cover rifle barrels from being damaged by salt water as the soldiers swam to shore.

The penalty for masturbation in Indonesia is decapitation.

Until the law was repealed in 1975, California husbands and wives could both get a 15-year penitentiary term for engaging in certain sexual practices. They were specifically prohibited from engaging in any oral activities, even in the privacy of their own bedroom. Harsh.

In North Carolina, it’s illegal for a man to peep through a window at a woman, yet it’s not against the law for a woman or another man to peep into a room occupied by a man

Female toll collectors in Harrisburg, Pennsylvania are forbidden by law to have sex with a truck driver in the confines of a toll booth

Lovers in Liberty Comer, New Jersey, should avoid satisfying their lustful urges in a parked car. If the horn accidentally sounds while frolicking behind the wheel of a motor vehicle, the couple can face a jail term

No man is allowed to make love to his wife with the smell of garlic, onions or sardines on his breath in Alexandria, Minnesota. If his wife so requests, law mandates that he must brush his teeth

In Michigan, a woman isn’t allowed to cut her own hair without her husband’s permission

In the quiet town of Connorsville, Wisconsin, USA, it is illegal for a man to shoot off a gun when his female partner has an orgasm

In Newcastle, Wyoming, USA, the law specifically bans couples from having sex while standing inside a store’s walk-in meat freezer

In hotels in Sioux Falls, South Dakota, every room is required to have twin beds. The beds must be a minimum of two feet apart when a couple rents a room for only one night. And it’s illegal to make love on the floor between the beds.

A Utah law states that no woman is allowed to have sex with a man while riding in an ambulance. In addition to normal charges, the woman’s name will be published in the local newspaper

Women in Liverpool, England can sell items and be topless – but only in tropical fish stores.

It’s against the law in Willowdale, Oregan for a husband to curse during sex.

It is illegal for a man and woman to have sex “on the steps of any church after the sun goes down” in Birmingham, England.

In the state of Utah, sex with an animal – unless performed for profit – is not considered sodomy and therefore is legal.

The only acceptable sexual position in Washington D.C. is the missionary poistion. Any other position is considered illegal.

In 17th century Spain, it was illegal for anyone other than a woman’s husband to see her bare feet. A woman could freely expose her breasts, but feet were considered sexual and had to be covered in the presence of men other than her husband.

Thanks
http://www.monkeyslum.com/sexrated/sexfactor/default.aspx