சின்ன மைனா – சிறுவர் பாடல்

—சுட்டி மயில்

தமிழ் – சிறுவர் பாடல்

—சுட்டி மயில்

பச்சைக்கிளி- சிறுவர் பாடல்

படம்-இணையம்

உப்பு – சிறுவர் பாடல்

உப்பு - சிறுவர் பாடல் 577a6cf21c973062084747678228a567

உப்பு - சிறுவர் பாடல் HGwPFBJ

-தளவை மாசு.சௌந்தரராஜன்

பனைமரம் – சிறுவர் பாடல்

பனைமரம் - சிறுவர் பாடல் 4fg842m

பனைமரம் - சிறுவர் பாடல் PLYXnpj
-தளவை மாசு. சௌந்தரராசன்

விடுகதை – சிறுவர் பாடல்

விடுகதை - சிறுவர் பாடல் Bkhenjd

விடுகதை - சிறுவர் பாடல் MbKfmr4

-தளவை மாசு.சௌந்தரராஜன்
படம்-இணையம்

அறிவுரை – சிறுவர் பாடல்


அம்மா சொற்படி கேளடா
ஆத்திரப்படுவது தப்புடா
இரக்கப் படணும் மனசுடா
ஈகை செய்வதே சிறப்புடா

உண்மையை என்றும் பேசுடா
ஊனத்திற்கு உதவ வேணுமடா
எண்ணத்தைத்
தூய்மையாய் ஆக்குடா
ஏணியைப் போல உதவுடா

ஐயத்தைப் போக்க முயலடா
ஒற்றுமை நன்மை தருமடா
ஓய்வும் அளவோடு தேவையடா
ஔவை சொன்னதைப் படியடா
அஃதே உயர்த்தும் படியடா…

தளவை மாசு.சௌந்தரராஜன்
சிறுவர் பாடல்கள்-தொகுப்பிலிருந்து

பட்டம் – சிறுவர் பாடல்

நன்றி: சுட்டி மயில்

தூய ஆடை – சிறுவர் பாடல்

நன்றி: சுட்டி மயில்

வணங்கிடுவாய் – சிறுவர் பாடல்

நன்றி: சுட்டி மயில்

« Older entries Newer entries »