ரட்சித்தான் – சிறுவர் பாடல்

தமிழழகன் – சிறுவர்மணி

யானையாரே…(சிறுவர் பாடல்)

-தமிழழகன் – சிறுவர்மணி

ஈயடிச்சான் சிப்பாய் வறார்…!

-குழந்தை இலக்கியம்

முனைவர் தேவிநாச்சியப்பன்

நன்றி-உலகத்தமிழ்

உலகம் போற்றும் உத்தமர்

தேசப்பிதாவும் தமிழ்த் தாத்தாவும்!- Dinamani

சிறுவர்மணி

எங்கள் காந்தி

சிறுவர்மணி

சோளக்கொல்லை பொம்மை – சிறுவர் பாடல்

சிறுவர்மணி

மாநிலம் போற்றும் மாகவி!

சிறுவர்மணி

வள்ளலாரைப் போற்றுவோம் -சிறுவர் பாடல்

-சிறுவர்மணி

பாதுகாப்பாய் நாமிருப்போம் -சிறுவர் பாடல்

கருப்புப் பாயை விரித்ததுபோல்
சாலை இருக்குது! ஓடும்
காரு வண்டி ஏதுமின்றி
ஓய்திருக்குது!

பரபரப்பு ஏதும் இன்றி 
ஊர் இருக்குது! நம்மைப் 
பாதுகாக்க முகக் கவசம்
காத்திருக்குது!

இருப்பிடத்தை விட்டுவிட்டு
வெளியில் வராமல் -வீட்டில்
இருப்பதனால் நோயின் தொற்றும்
குறைந்திருக்குது!

மருத்துவமும் அரசும் நம்மைக்
காத்திருக்குது! நாமும்
மறந்திடாமல் கைகழுவச்
சோப்பிருக்குது!

மறுத்திடாமல் வீட்டுக்குள் நாம்
இருப்பதனாலே  நோயும்
மறைந்துவிடும் சீக்கிரத்தில்!
பயமும் இல்லையே!

———————–
-கிருங்கை சேதுபதி
நன்றி- சிறுவர்மணி

பட்டாம்பூச்சி – சிறுவர் பாடல்

-இளம்விழியன் – சிறுவர்மணி

« Older entries