எறும்புக் கூட்டம் சொல்லும் பாடம்

சிற்றெறும்பு ஒன்று வீட்டைச்
சுற்றி வந்தது
சிதறிக் கிடந்த ரொட்டித் துண்டைக்
கண்டு கொண்டது

பற்றியதை இழுத்துச் செல்ல
முயற்சி செய்தது
பலிக்கவில்லை, வந்த வழி
பயணம் செய்தது

சற்று நேரம் கழித்து மீண்டும்
திரும்பி வந்தது
சங்கிலி போல் எறும்புக் கூட்டம் 
தொடர்ந்து வந்தது

ஒற்றுமையாய் இரையைக் கவ்வி
இழுத்துச் சென்றது
ஒன்று பட்டால் உண்டு வலிமை
உணர்த்திச் சொன்னது!

————————–
-கவிஞர் தளவை இளங்குமரன்
பிஞ்சு நிலா- கவிதைத் தொகுப்பிலிருந்து

தங்க நிலா ஓடிவா..!! – சிறுவர் பாடல்

கூண்டுக்கிளி – சிறுவர் பாடல்

சிறுவன்

பாலைக் கொண்டு தருகின்றேன்,
பழமும் தின்னத் தருகின்றேன்;
சோலைக் கோடிப் போகவழி
சுற்றிப் பார்ப்ப தேன்கிளியே?

காட்டி லென்றும் இரைதேடிக்
களைத்தி டாயோ? உனக்கிந்தக்
கூட்டில் வாழும் வாழ்வினிலே
குறைகளேதும் உண்டோ சொல்?

கிளி
—-
சிறையில் வாழும் வாழ்வுக்குச்
சிறகும் படைத்து விடுவானோ?
இறைவன் அறியாப் பாலகனோ?
எண்ணி வினைகள் செய்யானோ?

பாலும் எனக்குத் தேவையில்லை,
பழமும் எனக்குத் தேவையில்லை;
சோலை எங்கும் கூவிநிதம்
சுற்றித் திரிதல் போதுமப்பா!
————————–
கவிமணி தேசிகவிநாயகம் பிள்ளை

முக்கனி – சிறுவர் பாடல்

பள்ளி சீருடை – சிறுவர் பாடல்

தென்னை மரம் – சிறுவர் பாடல்

மழை நீர் சேகரிப்பு – சிறுவர் பாடல்

குரங்கு – சிறுவர் பாடல்

நல்ல தலைவர்கள்- சிறுவர் பாடல்

கர்ம வீரர் காமராஜர் -சிறுவர் பாடல்

« Older entries