தங்க நிலா ஓடிவா..!! – சிறுவர் பாடல்

Advertisements

கூண்டுக்கிளி – சிறுவர் பாடல்

சிறுவன்

பாலைக் கொண்டு தருகின்றேன்,
பழமும் தின்னத் தருகின்றேன்;
சோலைக் கோடிப் போகவழி
சுற்றிப் பார்ப்ப தேன்கிளியே?

காட்டி லென்றும் இரைதேடிக்
களைத்தி டாயோ? உனக்கிந்தக்
கூட்டில் வாழும் வாழ்வினிலே
குறைகளேதும் உண்டோ சொல்?

கிளி
—-
சிறையில் வாழும் வாழ்வுக்குச்
சிறகும் படைத்து விடுவானோ?
இறைவன் அறியாப் பாலகனோ?
எண்ணி வினைகள் செய்யானோ?

பாலும் எனக்குத் தேவையில்லை,
பழமும் எனக்குத் தேவையில்லை;
சோலை எங்கும் கூவிநிதம்
சுற்றித் திரிதல் போதுமப்பா!
————————–
கவிமணி தேசிகவிநாயகம் பிள்ளை

முக்கனி – சிறுவர் பாடல்

பள்ளி சீருடை – சிறுவர் பாடல்

தென்னை மரம் – சிறுவர் பாடல்

மழை நீர் சேகரிப்பு – சிறுவர் பாடல்

குரங்கு – சிறுவர் பாடல்

நல்ல தலைவர்கள்- சிறுவர் பாடல்

கர்ம வீரர் காமராஜர் -சிறுவர் பாடல்

சிறந்த நண்பன்நாள் காட்டுவதே காலண்டர்!
நானே தேதியை மாற்றுபவன்!
நாளும் எனக்கது நினைவூட்டும்
நல்ல செய்திகள் பலவுண்டு!

நேற்றொரு நன்மை செய்ததுபோல்
நித்தம் செய்யும் ஆர்வத்தில்
இன்றொரு நன்மை தேடிப்பின்
இன்பம் கொள்ள நினைக்கின்றேன்!

காலம் விரையும் கணக்கதனை
கண்முன் சொல்பவன் துணையோடு
வேலையைத் தள்ளிப் போடாமல்
விரைவாய் முடிப்பேன் அன்றன்றே!

தினமும் காணும் பொன்மொழியைத்
தெரிந்து கொள்வேன்; சிந்திப்பேன்
மனத்துள் நிறுத்தி மகிழ்ந்திடுவேன்;
மறவாமல் பயன் படுத்திடுவேன்.

இந்து கிறித்தவர் முசல்மான்கள்
என்றும் விரும்பிக் காண்பதிது
சிந்தனை என்ன? ஒற்றுமையின்
சிறந்த நண்பன் நாட்காட்டி!

=================================
“பரிதி’ இரா.வேங்கடேசன்

-சிறுவர் மணி

« Older entries