நெஞ்சு நிமிர்த்தி நட!

12

நெஞ்சை நிமிர்த்தி நட!
 நேர்மை கடைப்பிடி!
 கொஞ்சமும் அஞ்சாதே நீ!
 குன்றென நிமிர்ந்து நில்!
 
 அஞ்சும் நிலை ஒழி!
 அறிவை வளர்த்திடு!
 மிஞ்சிடும் அன்பினால் நீ
 மேதினியில் சிறப்பாய்!
 
 எட்டயபுரம் பாரதி
 எடுத்துச் சொன்ன வழி
 சற்றுமே மறந்திடாதே
 சழக்குகள் அகற்றுவாய்!
 
 கூனல் இல்லாத சேவல்
 கூவி அழைப்பது கேள்!
 நானிலம் போற்றும் உன்னை!
 நாளும் நீ வாழ்க தம்பீ!


 மன்னர்மன்னன்

சிறுவர்மணி
 

சேவல்! – அ.கருப்பையா

sm9


கூரை மேலே ஏறியும் 
குப்பை மேட்டில் நின்றுமே 
ஊரை விழிக்கச் செய்கிறாய்!
உந்தன் உரத்த குரலினால்!

“கொக்கரக்கோ’ என்று நீ 
கூவும்போது அழகுதான்!
பூச்சி, புழுக்கள், தானியம்
பொறுக்கும் போதும் அழகுதான்!

கத்தி போல நிலத்தைக் கிளற
கால்கள்தானே ஆயுதம்!
கொத்தித் திரியும் குணத்தினை 
குழந்தை கூட ரசிக்குமே!

கொடிய அரக்கன் சூரனை 
கொன்று உன்தன் வடிவினைக்
கொடியாய்க் கொண்டு முருகனும் 
குன்று தோறும் அருள்கிறான்!

கோழியோடு குஞ்சுகளை 
குடும்பம் போலக் காக்கிறாய்!
“வாழி!’ என்று உன்னையே 
வாய்குளிர வாழ்த்துவேன்!

-சிறுவர்மணி

பார்க்க பார்க்க பரவசம் – சிறுவர் பாடல்

நம்பிக்கை நாகராஜன் – சிறுவர்மணி

சுற்றுலா – சிறுவர் பாடல்

பூச்செடி நண்பன்

வண்ணப்பறவைகள் போல் விளையாடு

சுற்றுலா போன சிவசாமி!

sm14

ஆற்றில் தண்ணீர் வந்ததுவாம்!
ஆடியில் கோடையும் போனதுவாம்!
வாய்க்கால் நிறைந்தே நீரோடி
வயல்மடை வழியே பாய்ந்ததுவாம்!

உள்ளம் மகிழ்ந்தே உழவரெல்லாம்
உழவுப் பணியைத் தொடங்கினராம்!
நெல்லை விதைத்தே நாற்றெடுத்து
நிறைவாய் வயலில் நட்டனராம்!

அந்த ஊரின் விவசாயி
அவனது பெயர்தான் சிவசாமி!
தொங்கிய பையுடன் தோளினிலே
தொடர்ந்தான் வெளியூர்ப் பயணத்தை!

எதிரே வந்த ஆறுமுகம்,
“எங்கே போகிறாய் சிவசாமி?
இதுவரை தண்ணீர் காணாமல்
ஏங்கிக் கிடக்குதே உனது நிலம்!….

….. மடையைத் திறந்தே நீர் பாய்ச்சி
மளமள வென்றே வேலையைப் பார்!
நடவு செய்தால் பயிர் விளைந்தே
நல்ல மகசூல் தந்திடுமே!…”
என்றதைக் கேட்ட சிவசாமி,
” எல்லாம் சரிதான்! ஆனால் நான்…
சென்றிட வேண்டும் அவசரமாய்
சில நாள் கழித்து வந்திடுவேன்!…”
சொல்லி விட்டு சிவசாமி
சுற்றுப் பயணம் போய்விட்டான்!

உள்ள பணத்தைச் செலவழித்தே
ஊர்கள் பலவும் பார்த்திட்டான்!
கொண்டு போன பணமெல்லாம்
குளத்தில் விழுந்த மண்கட்டியாய்
சென்றதன் பின்னே ஊருக்குச்
சென்றான் திரும்பி சிவசாமி!

அறுவடை செய்த வயல்களுமே
அழகாய்த் தெரிந்தன! விவசாயிகள்
அறுவடை நெல்லை விற்ற பணம்
அவர்களின் கைகளில் சிரித்ததுவே!

தனது நிலத்தைப் பார்த்திட்டான்
தரையும் வெடித்தே எவருமின்றி
தனியே நிற்கும் குழந்தையைப் போல்
தன்னைப் பார்ப்பதாய் உணர்ந்தானே!

கண்ணீர் விட்டே அழுதிட்டான்!
கண்டான் அவனை ஆறுமுகம்!
“அன்றே சொன்னேன் கேட்கவில்லை!
அழுவதால் இன்று பயனில்லை!….

…உழுதிட வேண்டிய காலத்தில்
ஊர்களைச் சுற்றிடப் போய்விட்டாய்!
அழுதிட வேண்டாம் பாடுபட்டால்
அள்ளிக் கொடுத்திடும் உனது நிலம்!”

என்றான்…. உடனே சிவசாமி
“இனிமேல் அப்படிப் போகமாட்டேன்!
நன்கே உழைப்பேன் காலத்தில்
நட்டே விளைப்பேன் முப்போகம்!

அன்னையைப் போல உணவளிக்கும்
அருமை நிலத்தைக் காத்திடுவேன்!….
….உழைப்பே என்றும் உயர்வு தரும்”

உணர்ந்து சொன்னான் ஆறுமுகம்!


புலேந்திரன்
சிறுவர்மணி

ஐந்து நிலங்கள்!

sm16

மலையும் அதனைச் சார்ந்த இடமும்
 மனமகிழ் குறிஞ்சி நிலமாகும்!
 
 தலைபடும் அருவி, குகையும் புதரும்
 தன்னிலை கொண்ட களமாகும்!
 
 காடும் அதனைச் சார்ந்த இடமும்
 கார்தரும் முல்லை நிலமாகும்!
 
 நீடு மரங்கள் விலங்கினம் பறவைகள்
 நிரம்பிய அடர்ந்த தளமாகும்!
 
 முல்லை, குறிஞ்சி கோடை பற்றிட
 மூண்டது பாலை நிலமாகும்!
 
 கல்லும் மணலும் வறட்சியும் சூழ்ந்த
 கானல் பெருகும் களமாகும்!
 
 வயலும் அதனைச் சார்ந்த இடமும்
 வளமிக மருதம் நிலமாகும்!
 
 பயனுறு வேளாண்தொழிலை ஏந்தும்
 பசுமை சூழ்ந்த தளமாகும்!
 
 கடலும் அதனைச் சார்ந்த இடமும்
 கண்கவர் நெய்தல் நிலமாகும்!
 
 கடல்சார் வணிகம் மீன்பிடி தொழிலும்
 கருத்தே நிகழும் களமாகும்!
 ——-
 கடம்பை அறிவு

சிறுவர்மணி
 

வீச வேண்டும் காற்று!

sm13

வந்து வந்து வீசவேண்டும் 
வாசம் உள்ள தென்றலே!
சிந்து சிந்தும் குயிலின் பாட்டைத் 
தந்து செவியில் ஊட்டுக!

சாமரம் நீ வீச வேண்டும் 
பூமரங்கள் மூலமாய்!
மா மரங்கள் கனியும் இள
வேனில் தந்த தென்றலே!

குட்டித் தம்பி விட்ட பட்டம் 
எட்டி எட்டிப் பறக்கவே
தொட்டு நீயும் உயரே ஏற்ற 
தோழன் போல உதவு நீ!

இலைகள் யாவும் குலுங்க வைத்து 
இசையை வழங்கு தென்றலே!
அலைகள் யாவும் ஊஞ்சலாக்கி 
ஓடம் ஆட வருக நீ!

வளைவில் லாத காட்டு மூங்கில் 
துளையில் நுழையும் பொழுதிலே 
விளையும் நாதம் கேட்பதற்கு 
வீச வேண்டும் தென்றலே!

அங்கும் இங்கும் எங்கும் தங்கி 
ஆண்டவன் போல் வாழ்கின்றாய்!
எங்கள் மூச்சில் கலந்ததாலே
இயக்கும் மகா சக்தி நீ!

By சி.விநாயகமூர்த்தி

நன்றி-சிறுவர்மணி

பொங்கல் விழா!

By தளவை இளங்குமரன்- சிறுவர் மணி

sm13


வெள்ளைநிறச் சுண்ணாம்போ 
விரும்பும் பிற வண்ணங்களோ 
இல்லங்களில் தீட்டி மிக 
எழில் துலங்கப் படுத்தும் விழா! 

பள்ளியுடன் கல்லூரி 
பல்கலைக் கழகங்களும் 
உள்ளபடி விடுப்பளித்துத் 
உயர்மதிப்புக் கொடுக்கும் விழா!

அரிசி, வெல்லம், பருப்புடனே 
ஆயிரம் ரூபாய்களையும் 
அரசினரும் அரும்பரிசாய் 
ஆர்வமுடன் அளிக்கும் விழா!

தொடர்வண்டிப் பேருந்தில் 
தொத்தக் கூட இடம்கிடையா 
இடர்களையும் சிறப்புந்து 
ஏற்பாட்டால் துடைக்கும் விழா!

வார, மாத நாளிதழ்கள் 
வைத்தழகாய் நடத்திடுவோர் 
ஓரிதழைச் சிறப்பிதழாய் 
உலவவிட்டுக் களிக்கும் விழா!

ஏடுகளில் எழுதிவரும் 
எழுத்தாளர் கவிஞர் பலர் 
பாடல் கதை கட்டுரைகள் 
படைத்துயர்த்திப் பிடிக்கும் விழா!

அலையலையாய்க் கலைநிகழ்ச்சி 
அடுக்கடுக்காய் அடுத்தடுத்து 
தொலைக்காட்சி வானொலியில் 
தொடர்ச்சியாக நடத்தும் விழா!

காட்டிலுள்ள இஞ்சி, மஞ்சள்
கரும்பு வாழை இவற்றையெல்லாம் 
கூட்டியொன்றாய்ச் சந்தைகளில் 
கொண்டு வந்து குவிக்கும் விழா!

வீட்டிலுள்ள புழக்கத்திற்கு 
வேண்டாத பொருளையெல்லாம் 
போட்டுத் தெரு ஓரங்களில் 
போகியிலே கொளுத்தும் விழா!

மாவிலையின் தோரணங்கள் 
மாதரிடும் கோலங்களால் 
“வா’ எனவே தைத் தாயை 
வரவேற்று அழைக்கும் விழா!

வாசலிலே அடுப்புமிட்டு
வாசமுள்ள பொங்கலிட்டு 
ஆசையுடன் உதித்துவரும் 
ஆதவன் முன் படைக்கும் விழா!

துள்ளிவரும் காளைகளைத் 
தோள்வலியால் வாலிபர்கள் 
வெள்ளம் அணை தடுப்பதுபோல் 
வீரத்துடன் அடக்கும் விழா!

பழந்தமிழர் மரபினையும் 
பறை சாற்றும் “கபடி’ யெனும் 
விளையாட்டில் மின்னொளியில் 
விடியும்வரை திளைக்கும் விழா!

தெள்ளுதமிழ்ப் பொதுமறையாம் 
திருக்குறளைப் புனைந்து தந்த 
வள்ளுவரின் புகழையிந்த 
வையெமெங்கும் பரப்பும் விழா!

« Older entries