அவசரபுத்தி ஆபத்தானது – வேடிக்கையான நீதிக்கதை

வாழ்வளிக்கும் இறைவன் – வேடிக்கையான நீதிக்கதை

யார் அழகு – வேடிக்கையான நீதிக்கதை

சிங்கத்தின் வெட்கம் – வேடிக்கையான நீதிக்கதை

–திவ்யாலட்சுமி

ஆட்டின் தந்திரம் – வேடிக்கையான நீதிக்கதை

–திவ்யாலட்சுமி

கிடைத்ததை இழக்காதே – வேடிக்கையான நீதிக்கதை

குரங்கு செய்த பிழை – வேடிக்கையான நீதிக்கதை

-திவ்யாலட்சுமி

வெளிச்சம் உள்ள இடத்தில் தானே தேட வேண்டும்…!!

ஏமாறிய கழுகு – சிறுவர் கதை

கவிஞனின் பேராசை – சிறுவர் கதை

-சுட்டி மயில்

« Older entries