உயிர் எழுத்துக்களில் கொரோனா கவிதை

பனமரத்துப்பட்டி :
சேலம் மாவட்டம், பனமரத்துப்பட்டி, குரால்நத்தம் அரசு துவக்கப்பள்ளி
ஆசிரியர் தெய்வநாயகம், 52; உயிர் எழுத்துக்களின் வரிசையில்
எழுதியுள்ள கொரோனா விழிப்புணர்வு கவிதை:

அரசை நம்பு, அவசரப்படாதே

ஆலோசனை கேள், ஆத்திரப்படாதே

இடியாய் கொரோனா வந்ததை கவனி

ஈவு இரக்கமின்றி கொல்லுது நிதானி

உறவுக்கும் சொல், உற்றாருக்கும் சொல்

ஊர் சுற்றாமல் வீட்டினுள் செல்

எட்டிய மட்டும் உயிர்களின் துடிப்பு

ஏளனம் செய்ததால் வந்தது இழப்பு

ஐயையோ வென எங்கும் கூக்குரல்

ஒப்பாரி இல்லாது கிடக்குது உடல்

ஓய்வில் கிட ஒரு நாள் எழுவாய்

ஒளடதமோ உலகில் இதுவரை இல்லை

அஃதினை வெல்ல தனித்திருப்பதே எல்லை.
—————–
இது, சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது.

நன்றி- தினமலர்

சுய பரிசோதனை – கவிதை

நீங்கள் யார்…
வெட்டுக் கிளியா, வண்ணத்துப் பூச்சியா?
வெட்டுக்கிளி, பூக்களை வெட்டிப் போடும்
வண்ணத்துப் பூச்சி, மகரந்த சேர்க்கை செய்யும்!

நீங்கள் யார்…
கத்தரிக்கோலா, ஊசியா?
கத்தரிக்கோல், வெட்ட மட்டுமே செய்யும்
ஊசி தான், ஒட்டித் தைத்து ஒன்றாக்கும்!

நீங்கள் யார்…
முறமா, சல்லடையா?
முறம், நல்லதை தேக்கி, அல்லதை ஒதுக்கும்
சல்லடையோ, கழிவுகளைத் தேக்கும்!

* நீங்கள் யார்…
சுவர்களா, பாலங்களா?
சுவர்கள், ஒன்றாயிருப்பதை பிரித்துப் போடும்
பாலங்களோ, பாதைகளை இணைக்கும்!

நீங்கள் யார்…
ஈசலா, எறும்புகளா?
ஈசல், கண நேரமே ஜொலிக்கும்
எறும்பு, காலமெல்லாம் உழைக்கும்!

நீங்கள் யார்…
கொசுவா, தேனீயா?
கொசு கடித்தால், நோய் வரும்
தேன் குடித்தால், நோய் போகும்!

நீங்கள் யார்…
களையா, பயிரா?
களை, காட்டைக் கெடுக்கும்
பயிர் தான், நாட்டை காக்கும்!

நீங்கள் யார்…
நெருஞ்சி முள்ளா, கடிகார முள்ளா?
நெருஞ்சி முள், காலில் குத்தும்
கடிகார முள், காலத்தை காட்டும்!

நீங்கள் யார்…
கூடா, கூண்டா?
கூடு என்றால், நீங்கள் கட்டிக் கொள்வது
கூண்டு என்றால், பிறர் பிடியில் சிக்குவது!

இளசை சுந்தரம், மதுரை

வாரமலர்

காலக்கணிதம் – கவிதை

கவிஞன் யானோர் காலக் கணிதம்
கருப்படு பொருளை உருப்பட வைப்போன்!

புவியில் நானோர் புகழுடைத் தெய்வம்
பொன்னிலும் விலைமிகு பொருளென் செல்வம்!

இவைசரியென்றால் இயம்புவதென் தொழில்
இவைதவ றாயின் எதிர்ப்பதென் வேலை!

ஆக்கல் அளித்தல் அழித்தல்இம் மூன்றும்
அவனும் யானுமே அறிந்தவை; அறிக!

செல்வர்தங் கையில் சிறைப்பட மாட்டேன்;
பதவி வாளுக்கும் பயப்பட மாட்டேன்!

பாசம் மிகுத்தேன்; பற்றுதல் மிகுத்தேன்;
ஆசைதருவன அனைத்தும் பற்றுவேன்!

உண்டா யின்பிறர் உண்ணத் தருவேன்;
இல்லா யின்எம ரில்லந் தட்டுவேன்!

வண்டா யெழுந்து மலர்களில் அமர்வேன்
வாய்ப்புறந் தேனை ஊர்ப்புறந் தருவேன்!

பண்டோர் கம்பன், பாரதி, தாசன்
சொல்லா தனசில சொல்லிட முனைவேன்!

புகழ்ந்தால் என்னுடல் புல்லரிக்காது,
இகழ்ந்தால் என்மனம் இறந்துவிடாது!

வளமார் கவிகள் வாக்குமூ லங்கள்
இறந்த பின்னாலே எழுதுக தீர்ப்பு!

கல்லாய் மரமாய் காடுமே டாக
மாறா திருக்கயான் வனவிலங் கல்ல!

மாற்றம் எனது மானிடத் தத்துவம்;
மாறும் உலகின் மகத்துவம் அறிவேன்!

எவ்வெவை தீமை எவ்வெவை நன்மை
என்ப தறிந்து ஏகுமென் சாலை!

தலைவர் மாறுவர்; தர்பார் மாறும்;
தத்துவம் மட்டுமே அட்சய பாத்திரம்!

கொள்வோர் கொள்க; குரைப்போர் குரைக்க!
உள்வாய் வார்த்தை உடம்பு தொடாது;

நானே தொடக்கம்; நானே முடிவு;
நானுரப் பதுதான் நாட்டின் சட்டம்!

-கண்ணதாசன்

பிறப்பின் வருவது யாதெனக் கேட்டேன்

பிறப்பின் வருவது யாதெனக் கேட்டேன்
பிறந்து பாரென இறைவன் பணித்தான்!
படிப்பெனச் சொல்வது யாதெனக் கேட்டேன்
படித்துப் பாரென இறைவன் பணித்தான்!
அறிவெனச் சொல்வது யாதெனக் கேட்டேன்
அறிந்து பாரென இறைவன் பணித்தான்!
அன்பெனப் படுவது என்னெனக் கேட்டேன்
அளித்துப் பாரென இறைவன் பணித்தான்!

பாசம் என்பது யாதெனக் கேட்டேன்
பகிர்ந்து பாரென இறைவன் பணித்தான்!
மனையாள் சுகமெனில் யாதெனக் கேட்டேன்
மணந்து பாரென இறைவன் பணித்தான்!
பிள்ளை என்பது யாதெனக் கேட்டேன்
பெற்றுப் பாரென இறைவன் பணித்தான்!
முதுமை என்பது யாதெனக் கேட்டேன்
முதிர்ந்து பாரென இறைவன் பணித்தான்!

வறுமை என்பது என்னெனக் கேட்டேன்
வாடிப் பாரென இறைவன் பணித்தான்!
இறப்பின் பின்னது ஏதெனக் கேட்டேன்
இறந்து பாரென இறைவன் பணித்தான்!
‘அனுபவித்தேதான் அறிவது வாழ்க்கையெனில்
ஆண்டவனே நீ ஏன்’ எனக் கேட்டேன்!
ஆண்டவன் சற்றே அருகு நெருங்கி
‘அனுபவம் என்பதே நான்தான்’ என்றான்

-கண்ணதாசன்

பெண் வாழ்க !

சக்தியொரு பாதியாய்ச் சிவனுமொரு பாதியாய்த்
தர்மத்தில் இணைந்து வாழ்வோம்
கத்திவழி நேர்மையாய்ப் பண்புவழி மேன்மையாய்ப்
பாரெல்லாம் வணங்க வாழ்வோம்!

பள்ளியறை கொள்வதில் பரமனடி சேர்வதில்
பக்கத்தில் பங்கு கொள்வோம்!
பாதாதி கேசமும் சீரான நாயகன்
பளிச்சென்று துணைவி வாழ்க!

படுவதொரு துயரேனும் வருவதொரு சுகமேனும்
பாதியாய்த் துணைவன் வாழ்க!
தாய்வீடு விட்டபின் தன்வீடு தாய்வீடு
என்றெண்ணியே தலைவி வாழ்க!

சமகால யோகமிது வெகுகால யாகமென
சம்சாரம் இனிது வாழ்க!

—————————————————————
–கண்ணதாசன்

கொலுசிலிருந்து எழும அழுகுரல் – கவிதை

varamalar

அம்மாவின் தொடல் – கவிதை

குழந்தையும் கடவுளும் – கவிதை

உழைப்பு – புதுக்கவிதை

பலன் – புதுக்கவிதை

« Older entries