நவராத்திரி முதல் நாள்

-தினமலர்

நவராத்திரி விழா

நன்றி: தினமலர்-ஆன்மீகம்

புண்ணிய செயல்களை செய்தால்….(சொல்லுங்க தெரிஞ்சிக்கிறோம்)

நன்றி: தினமலர்-ஆன்மீகம்

நீ மனிதனாகவே இரு…!

2:29

நீ மனிதனாகவே இரு...! Main-qimg-15e162a6fb8144bc5d398b89d99c1237-pjlq

நீ மனிதனாகவே இரு...! Main-qimg-e81af117b506548c0f1b6e2b5349b4bb-pjlq
நீ மனிதனாகவே இரு...! Main-qimg-db7afcf78f6dcaac3f417344634146f9-pjlq

நன்றி: தினமலர்-ஆன்மீகம்

உன்னை அறிந்தால்…

நன்றி: தினமலர்-ஆன்மீகமலர்

சிப்லன் பரசுராமர்

நன்றி: தினமலர்-ஆன்மீகமலர்

ஒருமுறை தரிசித்தாலே போதும்

நன்றி: தினமலர்-ஆன்மீகமலர்

அறுபடை வீடும் ஓரிடத்திலே…

——திருப்பூர் கிருஷ்ணன்

நன்றி: தினமலர்-ஆன்மீகமலர்

பெற்றோரை சந்தோஷப்படுத்து – விவேகானந்தர்

நன்றி: தினமலர்-ஆன்மீகமலர்

வாழ்க்கை மலர…(சிவானந்தர்)

நன்றி: தினமலர்-ஆன்மீகமலர்

« Older entries