உத்தமர்கள் வாழும் பூமி!

இதிகாச புராணங்களில் வரும் சம்பவங்களை
நாம் நம்புகிறோமோ, இல்லையோ, அவையெல்லாம்
உண்மை.

நாம் நம்பாததால், வியாசருக்கோ, வால்மீகிக்கோ
எந்தக் குறைவும் கிடையாது. நடைமுறை நிகழ்வுகள்
பல, இதிகாச புராண நிகழ்வுகளை விட, மிகவும்
அற்புதமாக இருக்கும்.

இதிகாச புராணங்கள் உண்மையென, இன்றும்
நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கின்றன.

நடந்த வரலாறு இது:

யுகங்களைத் தாண்டியும், அரிச்சந்திரன் புகழ் இன்றும்
நிற்பது போல, இந்த வரலாறும் நிற்கும்; நிற்க வேண்டும்.

வங்காளத்தில் ஒரு கிராமம். அங்கே, ஓர் ஏழை வேதியர்
வசித்து வந்தார். மிகவும் நேர்மையான அவர்,
ஸ்ரீராமரிடம் மிகுந்த பக்தி கொண்டவர்; தான் வைத்திருக்கும்
ஸ்ரீராம விக்கிரகத்திற்கு, தினமும் வழிபாடு செய்யாமல்
சாப்பிட மாட்டார்.

இந்த பக்தரின் மனைவியும், இவருக்கு அனுகூலமாக
இருந்தார். அத்தம்பதிக்கு, ஓர் ஆண், பெண் என, இரு
குழந்தைகள்.

அந்த கிராமத்து ஜமீன்தார், ஒருநாள், பக்தரை கூப்பிட்டு
வரச்சொன்னார். அவர் வந்ததும், ‘ஐயா… நீங்கள் எனக்கு
ஓர் உதவி செய்ய வேண்டும்…’ என்றார், ஜமீன்தார்.

பதறிய பக்தர், ‘ஏழையான நான் போய், உங்களுக்கு
எப்படி உதவ முடியும்…’ எனக் கேட்டார்.

‘நீங்கள் பொய்யே சொல்ல மாட்டீர்; சத்தியசந்தர் என்பது,
அனைவருக்கும் தெரியும். நீங்கள் என்ன சொன்னாலும்,
இந்த ஊர் நம்பும். அதனால் தான், உங்கள் உதவியை
கேட்கிறேன்…’ என்றார், ஜமீன்தார்.

பக்தர் புரியாமல் திகைக்க, தொடர்ந்தார் ஜமீன்தார்…

‘எனக்கெதிராக ஒரு வழக்கு நடக்கிறது. அதில், நீங்கள்
என் பக்கம் சேர்ந்து,
எனக்காக ஒரு சின்ன பொய் சொல்ல வேண்டும்.
அவ்வளவு தான்…’ என முடித்தார், ஜமீன்தார்.

அதுவரை அடக்கமாக இருந்த பக்தர், கம்பீரமாக நிமிர்ந்து,
‘பொய்யில், சிறிய பொய்யாவது; பெரிய பொய்யாவது…’
என்றார்.

ஜமீன்தாருக்கு, ‘பக்’கென்றது. ‘என்னைக் கண்டாலே
பணிந்து, நடுங்கி, ஒடுங்கி இருக்க வேண்டிய ஏழை,
கம்பீரமாக என் முன்னால் நின்று பேசுவதா…’ என்று
நினைத்தார்.

ஆனாலும், ‘ஐயா… நீர் மட்டும் எனக்காகப் பொய் சாட்சி
சொல்லாவிட்டால், உங்கள் வீட்டையும், கொஞ்ச நஞ்சம்
இருக்கும் நிலத்தையும் பிடுங்கி, பொய் வழக்கு தொடுத்து,
உண்டு, இல்லை என்று ஆக்கி விடுவேன்…’ என,
கடுமையாக மிரட்டினார்.

சற்றும் அசராமல், ‘ஐயா… நீங்கள் என்ன செய்தாலும் சரி,
உயிரே போவதாக இருந்தாலும், பொய் சொல்ல மாட்டேன்…’
என்று அழுத்தமாக சொல்லி விட்டார், பக்தர்.

எனவே, பக்தரின் மீது பொய் வழக்கு தொடுத்து, அவரை
குடும்பத்தோடு வீதியில் நிற்க வைத்தார், ஜமீன்தார்.

அணுவளவும் கலங்கவில்லை, பக்தர்; தாம் பூஜை செய்து
வரும் ஸ்ரீராம விக்கிரகத்துடன், மனைவி மக்களையும்
அழைத்து, ஊரை விட்டே வெளியேறி விட்டார்.

அரிச்சந்திரன், சத்தியசந்தர் என்பது தெரியும்;
ஆனால், அது கலியுக வரலாறு அல்ல. தீமைகளே மலிந்து,
நிறைந்து இருப்பதாகச் சொல்லப்படும் கலியுகத்தில் தான்,
மேலே கூறிய வரலாறு நடந்தது.

சத்தியசந்தரான அந்த பக்தரின் மகன் தான், உலகமே
வியக்கும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்.

நம்மால் அப்படியெல்லாம் இருக்க முடிகிறதோ, இல்லையோ…
உத்தமர்களான பரமஹம்சர்கள் வாழ்ந்த,- வாழும் பூமி இது

என்பதை, தினமும் நினைத்தால் கூட போதும்; நலம் விளையும்!


பி.என்.பரசுராமன்
வாரமலர்

Advertisements

பிச்சைக்காரனும் அறிவாளியே (வாரியார் அருள் அமுதத்தில் வழங்கியது)

முந்தைய சோழநாட்டில் மன்னன் நகர்வலம் சென்று
கிராமங்களில் சஞ்சாரம் செய்தபோது, வறட்சியான
பகுதியில் சஞ்சாரம் செய்து வரும் ேபாது தனக்கு
குடிக்க தண்ணீர் கூட அருந்த முடியாத நிலையில்
வந்து கொண்டிருந்த போது ஊருக்கு பக்கத்தில் உள்ள
ஓர் இடத்தில் மட்டும் பச்சை பசேரென உளள
பயிரினைக் கண்டு மனம் மகிழ்ந்து அது என்ன பயிர்
என்று அறிய மந்திரியுடன் பார்க்க முற்பட்டபோது அது
நல்ல தளீர் விட்ட வெள்ளரி என்று கண்டு மனம் மகிழ்ந்து
அந்த வெள்ளரியின் பிஞ்சுகளை பறித்து வர மந்திரியிடம்
வேண்டினான்.

அப்போது இதனைக் கவனித்துக் ெகாண்டிருந்த ஒரு குருட்டு
பிச்சைக்காரன் மன்னன் கூறியதை ேகட்டு சிரித்தான்.
உடனே மன்னன் எதற்கு சிரிக்கிறாய் என்று ேகட்க அதற்கு
அந்த குருடன் ” இது சாப்பிட கசப்புத்தன்ைம காண்ட போய்
வெள்ளரி இதை உண்ண முடியாது ” என்றான்,

உடனே அரசர் நீதான் குருடன் ஆயிற்றே உனக்கு எப்படி
இது தெரியும் என கேட்க இதற்கு அந்த பிச்சைக்கார குருடன்
” ஊருக்கு அருகாைமயில் இருக்கும் இந்த வாழிப்பான
வெள்ளரி யாரும் உண்ணாமல் விட்டு ைவத்திருப்பதிலிருந்தே
இவ்வளவு செழிப்பான வெள்ளரிப்பிஞ்சு பேய் வெள்ளரி என்றும்
இதனை உண்ண இயலாது என்பதைக் கண்டு கொண்ேடன்,
இது உங்களுக்கு தெரியவில்ைலயே என வியந்து சிரிக்கிறேன்
என்றான்,

உடனே அரசர் இவ்வளவு புத்திசாலியான குருடன் பிச்சை
எடுக்கிறானே என எண்ணி அரசர் தம் நகரில் உள்ள தர்ம
சாலையில் தங்க வைக்கவும் அவனுக்கு ஒவ்ெவாரு நாளும்
ஒருவேளைக்கு தயிர் சாதம் வழங்கவும் உத்தரவிட்டு
அவனை தன்னுடன் அழைத்துச் சென்று தங்க வைத்தார்.

இவ்வாறு இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு நாள் மன்னரின்
அரன்மனைக்கு ஒரு ரத்தின வியாபாரி அரசரிடம்
இரு வைரக்கற்களைக் கொண்டு வந்து ” மன்னா இதில்
இரண்டில் ஒன்றுதான் விலை மதிக்க முடியாத வைரம்
மற்ெறான்னு போலி இதில் எது அசல் எது போலி என்று
தங்களால் அறிந்து ெகாண்டால் இதனை தங்களிடமே
ஒப்படைக்கிறேன் என்றான்.

அதனை அறிய தன்னாலும் தன் மந்திரிகளாலும்
அடையாளம் காண இயலவில்ைல உடனே தன்
பாதுகாப்பில் தர்மசாலையில் உள்ள அந்த குருட்டு
பிச்சைக்காரனை அழைத்து வரக் கூறினார்,

அதன்படி அழைத்து வரப்பட்டு, இந்த வைரங்களில்
எது அசல் எது போலி என்று கண்டறிய கூறினார் மன்னர்,
உடனே அந்த பிச்சைக்காரன் இந்த வைரங்களை சற்று
ேநரம் வெயிலில் வைக்க கூறினான், பின் இதனை தொட்டு
தடவிப்பார்த்தான், அதில் சூடான கல் போலி என்றும்
சற்றும் சுடாத கல் வைரம் என்றும் அடையாளம் காட்டினான்

இதனை அந்த வைர வியாபாரியும் ஒப்புக்கொண்டான் .
இதனை எவ்வாறு அறிந்தாய் என்று கேட்டான் மன்னன்

அதற்கு குருடன் உண்ைமயான வைரம் வெயிலின்
உஷ்ணத்தை தன்னுள் அடக்கிக் ெகாள்ளும் ேபாலி தன்
உஷ்ணத்தை வெளியிட்டு விடும், இந்த தன்ைமயைக்
கொண்டு அறிந்தேன். என்றான். உடனே மன்னன் அந்த
பிச்சைக்காரனுக்கு தினமும் தயிர் சாதத்துடன் சாம்பார்
சாதமும் வழங்க உத்தரவு இட்டார்.

சில் காலம் கழித்து மன்னன் அரன்மனைக்கு ஒரு சிற்ப 

வியாபாரி மூன்று ஒரே மாதிரியான தங்கப்பதுமைகளைக்
ெகாண்டு வந்து இந்த பதுமைகளில் எது சிறந்தது? என்று
கூறினால் இந்த மூன்று தங்கப்பதுமைகளும் தங்களுக்கே
சொந்தம் என்றான்.

உடனே மன்னனுக்கு இதனை கண்டு எப்படியும் கண்டறிந்து
அடைந்திட ஆசை ெகாண்டு தன் மந்திரி பிரதானிகளிடம்
இது பற்றி கண்டறிய வினவினால் எல்லோரும் பார்த்தது
விட்டு தங்களால் உண்மையை காண இயலவில்லை என்று
கூறிவிட்டனா்,

உடனே தன் தர்ம சாலையில் உள்ள அந்த குருட்டு
பிச்சைக்காரனை அழைத்து வரக் கூறினார், அதன்படி
அழைத்து வரப்பட்டான், அவனிடம் இந்த தங்கப்
பதுமைகளி்ல் எது சிறந்தது என்று கேட்டனா்,

உடனே அவனும் இந்த மூன்று பதுமைகளையும் தன் கைகளால்
தடவிப்பார்த்தான் எல்லாம் ஒன்று போல் உள்ளது என
அறிந்தான், பின் ஒரு சிறிய நூலைக் கொண்டு வரக்கூறினான்,
அந்த நூலின் ஒரு நுனியை ஒரு பதுமையின் ஒரு காதில்
நுழைத்தான் அநத நூல் நுனி மறு காது வழியாக வந்தது

பின் மற்றொரு பதுமையின் காதில் நூலின் நுனியை
நுழைத்தான் அது அந்த பதுமையின் வாய் வழியாக வெளிவந்தது.

பின் மற்றொரு பதுமையில் நூலின் நுனியை நுழைத்தான்
அது உள்ளே செல்லவிலலை. உடனே மன்னா இந்த பதுமைதான்
சிறந்தது என்றான்.

எப்படி சிறந்தது என்கிறாய் என்றனர், சபையோர்,
அதற்கு அந்த குருடன் முதலில் உள்ள பதுமையை ஒப்பானவர்கள்
எந்த ெசய்தியையும் தன் காது வழியாக வாங்கி உடனே மறந்து
விடுவார்கள் இவர்களால் எந்த பிரயோசனமும் கிடையாது,

மற்ெறாரு பதுமையைப் போன்றவர்கள் தான் கேட்டதை
உடனே தன் வாய் வழியாக எல்லோரிடம் கூறி பறைசாற்றி
விடுவார்கள் எனவே இது போன்றோரும் சமுதாயத்திற்கு பயன்
அற்றவர்கள்,

மூன்றாவதான பதுமைபோன்ற வர்கள் தான் கேட்டதை
யாரிடமும் எளிதில் வெளியிட மாட்டார்கள் எனவே இவர்கள்
தான் சிறந்தவர்கள் எனவே இந்த பதுமைதான் சிறந்தது
என்றான்,

பதுமைவியாபாரியும் இதனை ஒப்புக்கொண்டு இந்த தங்கப்
பதுமைகளை மன்னனிடமே ஒப்படைத்து விட்டான், உடனே
மன்னன் இந்த பிச்சைக்காரனுக்கு இனி மூன்று வேளையும்
உணவு கொடுங்கள் என்று பணித்தார்,

இருப்பினும் மன்னனுக்கு இவ்வளவு திறமைசாலியான
இவனிடம் நிறைய திறமைகள் மறந்து கிடப்பதை அறிந்து
தன்னைப் பற்றிய ஒரு உண்மையை அறிய அவனை தனது
இரகிய அந்தரங்க அறைக்கு அழைத்தச் சென்று தன்னைப்
பற்றி ஒரு உண்மையை அறிய எண்ணிணான்,

தன்னை ஒரு வேலைக்காரின் தாய்ப்பால் குடித்து
வளர்ந்ததாக கூறிகிறார்களோ அது உண்மையா? என்பதை
எனக்கு விளக்கு என்றான் அந்த பிச்சைக்கார குருடனிடம்,

“மன்னா இதற்குத்தான இந்த பீடிகை , இதில் எந்த
கருத்துவேறுபாடே கிடையாதே இது பரிபூர்ண உண்மை
என்றான் , உடனே இதை எப்படி உறுதியாக கூறுகிறாய்
என்றான்,.

அதற்கு அந்த பிச்சைக்காரன் தங்கள் செயல்கள் மூலமே
கண்டு ெகாண்டேன் என்றான், அது என்ன செயல் என்று கேட்க
” மன்னா தாங்கள் என்னிடம் ஒவ்வொரு நிகழ்விலும்
உண்மைத்தன்மையினைக் கண்டறிந்தவுடன் எனக்கு அளிக்கும்
பரிசு ஒரு பிச்சைக்காரி கொடுப்பது போன்று தான் எனக்கு
ஆனையிட்டீர்கள்?

ஒரு பரோஉபகாரி செயலின் கூற்றன்று, இதிலிருந்து தாங்கள்
ஒரு பிச்சைக்காரின் பாலை அருந்திதான் வளர்ந்திருப்பீர்களென
அறிந்து கொண்டேன், என்றான்,

எனவே பிச்சைக்கார குருடனும் அறிவாளியாக் கூட இருப்பான்,
அவன் சிறு வயதில் அருந்திய உண்ைமயான தாய்ப்பாலின்

அன்பு வழியாகத்தான் அவன் குணம் அமையும்.


தாய்ப்பால் குடித்தால் ஞானம் வளரும்

சம்பந்தர் அன்னை பராசக்தியின் தாய் பால் அருந்தினார்
அவர் சிறந்த ஞானியானார். தற்காலத்தில் குழந்தைகள்
புட்டிப்பால் குடிப்பாதால் வயது பருவத்தில் புட்டியைத்

தேடுகின்றனர்…!!

நன்றி-வை.பூமாலை, சுந்தரபாண்டியம்
படித்ததில் பிடித்தது

அழகு அவன் கோலம்…

keshav4

அழகவன் கோலம்அழகவன் ஜாலம்,

அழகவன் லீலா அபங்கம் -பழக,

அழகனவன் நட்போஅலுக்காத கற்பு,
பொழுதுமவன் பொற்பைப் புணர்

….கிரேசி மோகன்….

சீர்காழி சட்டைநாதர் கோவில்

ஆன்மிக தகவல்

கன்னியாகுமரியில் ‘கடல் திருப்பதி’

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் சார்பில் 
கன்னியாகுமரியில், விவேகானந்தா கேந்திராவின் 
கடற்கரையில் திருப்பதி வெங்கடாசலபதி கோயில் 
கட்டப்பட்டு உள்ளது. 

விவேகானந்தா கேந்திரா நன்கொடையாக வழங்கிய 
ஐந்தரை ஏக்கர் நிலத்தில் ரூ.22.5 கோடி செலவில் இந்த 
கோயில் கட்டப்பட்டுள்ளது. 

இங்கு ஸ்ரீதேவி, பூதேவியுடன் வெங்கடாசலபதி சன்னதி, 
பத்மாவதி தாயார் மற்றும் ஆண்டாள் சன்னதிகளும், 
கருடபகவான் சன்னதியும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் நடைபெறும் 
பிரமோற்சவம், தேரோட்டம், தெப்பத்திருவிழா போன்ற 
அனைத்து விழாக்களும், அதே நாளில் அதே நேரத்தில் 
இங்கு நடத்தவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது. 

கோயிலின் கீழ் தளத்தில் அன்னதான மண்டபம், 
முடி காணிக்கை மண்டபம், அலுவலகம், சீனிவாச 
கல்யாண மண்டபம் கட்டப்பட்டுள்ளது. 

மேல்தளத்தில் ஏழுமலையான் வெங்கடாசலபதி சன்னதி, 
பத்மாவதி தாயார் சன்னதி, மூலஸ்தான கோபுரம் 
ஆகியவை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

பிரமோற்சவம் அன்று வெங்கடாசலபதி பாதத்தில் சூரிய
ஒளி விழும் விதத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளது. 
அண்மையில் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. 

கன்னியாகுமரி கடலோரம் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த 
ஏழுமலையான் கோயில் பக்தர்களால் ‘கடல் திருப்பதி’ 
என அழைக்கப்படுகிறது. 

வெங்கடாஜலபதி சன்னதிக்கு செல்லும் மேல் தளத்தில் 
45 படிக்கட்டுகள் விசாலமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 
ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒரே நேரத்தில் படியேறிச் 
செல்லலாம். 

வெங்கடாஜலபதி சன்னதியில் நின்றவாறே விவேகானந்தர் 
மண்டபம், திருவள்ளுவர் சிலை, சூரிய உதயம், மற்றும் 
கடற்கரையின் எழில்மிகு அழகையும் கண்டு ரசிக்க முடியும்.

திருப்பதியில் நடக்கும் அனைத்து பூஜை முறைகளும் 
இங்கும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. திருப்பதியில் இருந்தே 
லட்டு பிரசாதத்தை கன்னியாகுமரிக்கு கொண்டு வந்து 
பக்தர்களுக்கு வழங்க தேவஸ்தானம் முடிவு செய்துள்ளது.

——————————– varamalar

பாரத மாதா ஆலயம் – கன்னியாகுமரி

கன்னியாகுமரி கடற்கரை விவேகானந்த புரத்தில் உள்ள வி
வேகானந்த கேந்திர வளாகத்தில் உள்ளது. மூன்று ஏக்கர் 
நிலப்பரப்பில் ரூபாய் 25 கோடி செலவில் இந்த கோயில் 
அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

பாரத மாதா கோயிலுடன் இராமாயண தரிசன சித்திரக் 
கண்காட்சி கூடம் அமையப் பெற்றுள்ளது. இங்கு 5.5 டன் 
எடையும், 15 அடி உயரமும் கொண்ட பாரத மாதாவின் 
ஐம்பொன் சிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது. 

சிதம்பரம் தில்லை நடராஜர் சிலை, பகவதி அம்மனின்
தவக்கோல காட்சி, சுவாமி விவேகானந்தர் உருவம் 
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. 

அரங்கத்தின் நடுவில், ஓம் என்ற எழுத்துடன் பாரத நாட்டின்
வரைபடமும், மாதா அமிர்தானந்தமயி படமும் 
சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. கோயிலின் உள்புறத்தில் 18 அடி நீளம்,
12 அடி அகலத்தில் மூன்று முப்பெரும் சித்திரங்களாக ராமர் 
பட்டாபிஷேகம், ராமேஸ்வரத்தில் ராமர், சீதை சிவலிங்க
பிரதிஷ்டை செய்யும் காட்சி மற்றும் பத்மநாபசுவாமி 
அனந்தசயன காட்சிகள் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கீழ் தளத்தில் வால்மீகி இராமாயணத்தின் 108 முக்கிய 
சம்பவங்கள், 6 அடி நீளம் 4 அடி அகலத்தில் வண்ண 
ஓவியங்களாக தீட்டப்பட்டுள்ளன. 

இந்த இராமாயணக் கண்காட்சி கூடத்தின் முன்பு, 12.5 டன் 
எடையும், 27 அடி உயரமும் கொண்ட ஒரே கல்லில், 27 அடி 
உயர அனுமன் சிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது. கோயிலின்
முகப்பு பகுதியில் நீருற்றுடன் கூடிய பூங்காவும் பூங்காவின் 
உள்ளே, 32 அடி உயரத்தில் சிவபெருமானின் தவக்கோலக் 
காட்சி சிலையும் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.

—————————–
வாரமலர்

நட்சத்திரமும் தமிழ் அர்த்தமும்…!

சனிக்கிழமையில் நவக்கிரகத்தைச் சுற்றுபவர்களுக்கு மட்டும்!

நமது முன்னோர்கள் இயல்பாகவே மெய்ஞானத்தின்
மூலமாகவும், விஞ்ஞானம் மூலமாகவும் நவக்கிரங்களை
ஆராய்ச்சி செய்து எத்தனைக் கிரகங்கள் இருக்கின்றது
அந்தக் கிரகங்களின் நிறங்கள் என்ன?

அந்தக் கிரகங்களை வழிபடுவதற்கு நாம் செய்ய
வேண்டிய சூட்சமங்கள் என்ன? என்று அறிந்து, புரிந்து,
தெளிந்து, உணர்ந்து அவை ஒரு கோயிலாக வைத்து
நமக்கு வழிநடத்தினார்கள்.

அதைத் தான் ஒன்பது கிரகங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய
நவக்கிரங்கள். இந்த நவக்கிரங்களின் ஆசீர்வாதம்
நமக்குப் பரிபூரணமாக கிடைக்க வேண்டியது மிகவும்
அவசியம்.

நவக்கிரங்களின் ஆசீர்வாதம் இருந்தால் மட்டுமே
வாழ்வில் நாம் எந்த ஒரு காரியத்தையும் சிறப்பாகச்
செய்து முடிக்க முடியும்.

நவக்கிரங்களின் ஆசீர்வாதம் எப்படிப் பெறுவது?

ஒன்பது கிரகங்களில் மற்ற கிரகங்களை விட
சனிபகவானுக்கு வீரியம் அதிகம். சனியைப் போன்று
கொடுப்பவரும் இல்லை, சனியைப் போன்று
கெடுப்பவரும் இல்லை என்பர்.

அப்படிப்பட்ட சனிபகவானை சனிக்கிழமைகளில்
எந்த நேரத்தில் நாம் வழிபடுகின்றோம் என்பது தான்
மிகவும் முக்கியம்.

நவக்கிரங்களை சுற்றுவதற்கு சரியான நேரம் என்றால்
அது சனிக்கிழமை காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை
தான்.

அந்த நேரத்தில் சுற்றி வந்தால் மட்டுமே நவக்கிரங்களின்
பூரண ஆசீர்வாதம் நமக்குக் கிடைக்கும். ஏனெனில்
இது நவக்கிரகங்களின் சூட்சம ஓரை என்றும் சூட்சம
முகூர்த்தம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது.

கோயிலில் உள்ள அனைத்துத் தெய்வத்தையும் வழிபட்ட
பின்பு, கடைசியில் நவக்கிரகத்தை ஒன்பது முறை வலம்
வர வேண்டும். அவ்வாறு சுற்றும்போது நவக்கிரங்களின்
ஸ்லோகத்தை மனதில் சொல்லிக்கொண்டே சுற்றலாம்.

நவக்கிரக மந்திரம் தெரியாதவர்கள் ஒவ்வொரு
கிரகத்தையும் மனதில் நிறுத்திக்கொண்டு சூரியனே,
சந்திரனே, புதனே, சனியை. குருவே என்று சொல்லி
வழிபடலாம்.

இந்த ஓரைப்படி நவக்கிரகங்களைச் சுற்றினால்
நவக்கிரகங்களின் ஆசீர்வாதம், அதாவது சனிபகவானின்

ஆசீர்வாதம் கட்டாயம் நமக்குக் கிடைக்கும்.


தினமணி

நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்

தமிழ் மொழியில் திருமாலின் புகழை வாயார
பாடியவர்கள் 12 ஆழ்வார்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர்.
அவர்கள் அனைவரும் பாடிய பாடல்களின் மொத்த
எண்ணிக்கை 4 ஆயிரம் ஆகும்.

இந்த 4 ஆயிரம் பாடல்களின் தொகுப்பே
‘நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்’ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

எந்தெந்த ஆழ்வார்கள் எத்தனை பாசுரங்கள்

பாடியிருக்கிறார்கள் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.


தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார் – 55 பாசுரங்கள்

திருப்பாணாழ்வார் – 10 பாசுரங்கள்

திருமங்கையாழ்வார் – 1361 பாசுரங்கள்

குலசேகராழ்வார் – 105 பாசுரங்கள்

மதுரகவியாழ்வார் – 11 பாசுரங்கள்

ஆண்டாள் – 173 பாசுரங்கள்

பொய்கை ஆழ்வார் – 100 பாசுரங்கள்

பூதத்தாழ்வார் – 100 பாசுரங்கள்

பேயாழ்வார் – 100 பாசுரங்கள்

திருமழிசையாழ்வார் – 216 பாசுரங்கள்

பெரியாழ்வார் – 473 பாசுரங்கள்

நம்மாழ்வார் – 1296 பாசுரங்கள்


நன்றி- மாலைமலர்

;kம

« Older entries