அகண்ட கழுத்தை ஸ்லிம்மா காட்டணுமா..?

அமலாபால் போல் பெரிய கண்கள் கொண்டவர்கள்…