காலம் கற்றுக் கொடுக்கும் ‘பாடம்’

காலம் கற்றுக் கொடுக்கும் ‘பாடம்’ Main-qimg-d1ed0faf4893c229a8f9d626ce6d659e-lq

காலம் கற்றுக் கொடுக்கும் ‘பாடம்’ Main-qimg-12415a93b8ff71b8f39031b47833dca4-lq

காலம் கற்றுக் கொடுக்கும் ‘பாடம்’ Main-qimg-e9c4ae6c28fed7166c2d8253ede4570d-lq

காலம் கற்றுக் கொடுக்கும் ‘பாடம்’ Main-qimg-80bafa74ed4977576561a923a2b461fd-lq

காலம் கற்றுக் கொடுக்கும் ‘பாடம்’ Main-qimg-dfc06014a1061f7b4960a22fdb155ff1-lq


வாழ்க்கையின் ரகசியம்!

நன்றி:தமிழ் பதிவுகள்

படம்: இணையம்

காதல் இன்றி திருமணம் செய்யாதே!

ஆடை ஒரு போதும் சிறந்த மனிதனை உருவாக்காது!

பொன் மொழிகள்

சிறுவர் மணி

இயல்பில்தான் அழகு, மாற்றத்தில் அல்ல!

நன்றி: நம்தோழி

வேண்டாமே வாக்குவாதம்

நன்றி: தினமலர்-ஆன்மீகமலர்

அனுபவ அறிவு மேலானது!

நன்றி: தினமலர்-ஆன்மீகமலர்

எதற்கும் ஒரு காலம் உண்டு பொறுத்திரு மகளே..

சந்தேகம் தங்குமிடம்…!!

« Older entries