சில சமயங்களில் அதிகார தோரணையும் தேவைப்படுகிறது…!!

ஆத்மா ஒன்றே உண்மையில் எல்லாமாக நிற்கிறது.
ஆதலால், “இந்தப் பிரபஞ்சம் என்னும் எல்லாப்
பொருள்களும் வெறும் தோற்றமே’ என்னும் தெளிவைப்
பெற வேண்டும்.

-ஆதிசங்கரர் (úஸôபான பஞ்சகம்)

உலகில் ஒருவன் சாத்துவிக இயல்போடு நடந்து
கொண்டால், “அவனைச் சக்தியற்றவன்’ என்றே
சாமான்ய மக்கள் நினைத்துவிடுகிறார்கள். அவர்கள்
அவனை அலட்சியமே செய்வார்கள்.

அதனால் உலகத்தில் காரியம் நடக்க வேண்டுமானால்,
அதிகார தோரணையைக் காட்டிக் கொஞ்சம்
கடுமையாகவும் இருக்க வேண்டிய அவசியம்
இருக்கிறது.

-வால்மீகி ராமாயணம்

பிறப்பாலும் தொழிலாலும் வர்ணாசிரமங்களாலும்,
ஜாதியாலும் ஒருவனுக்கு இந்த உடலில், “நான்’ என்ற
எண்ணம் உண்டாகாமல் இருக்க வேண்டும்.
அப்படிப்பட்டவனே விஷ்ணுவுக்குப்பிரியமானவன்.

-சுருதி கீதை

”எல்லாவற்றையும் படைத்துக் காத்து ஒடுக்கி,
ஒடுக்கியபடியே மீண்டும் படைப்பவர் சிவபெருமான்.
அவர் பக்குவம் அடைந்த ஆன்மாக்களுக்கு அருளி
ஆட்கொள்ளும் தலைவராக விளங்குகிறார்.
அவர் முதலும் முடிவும் இல்லாதவராக விளங்குகிறார்”
என்று வேதச் சாகைகள் (பிரிவுகள்) எடுத்துக் கூறுகின்றன.

-கந்த புராணம்

மகன் மீது எப்போதும் அன்பு கொண்டு, அவனுக்கு
வேண்டியவற்றைத் தருவதையே தன் விருப்பமாகக்
கொண்டவள் தாய். அதுபோல் உயிர்கள் மீது கருணை
கொண்ட தயாபரனாக இறைவன் விளங்குகிறான்.

-அருணகிரிநாதர்


By தொகுப்பு: சுவாமி கமலாத்மானந்தர்

தவறே என்றாலும் நேர்பட கூறி விடுங்கள்..

  தவறே என்றாலும் நேர்பட கூறி விடுங்கள்... 1acb2f10
  தவறே என்றாலும் நேர்பட கூறி விடுங்கள்... 1c142810
  தவறே என்றாலும் நேர்பட கூறி விடுங்கள்... 4c30da10

நேர்மையாக இருப்பவர்களுக்கு அதிகமாக கோபம்…

நேர்மையாக இருப்பவர்களுக்கு அதிகமாக கோபம்... 0f03cd11
நேர்மையாக இருப்பவர்களுக்கு அதிகமாக கோபம்... 66e9f411
நேர்மையாக இருப்பவர்களுக்கு அதிகமாக கோபம்... Edec8610

நமக்கு வலிப்பது போன்றே மற்றவர்களுக்கும்…

நமக்கு வலிப்பது போன்றே மற்றவர்களுக்கும்... A4145210
நமக்கு வலிப்பது போன்றே மற்றவர்களுக்கும்... B2eceb10
நமக்கு வலிப்பது போன்றே மற்றவர்களுக்கும்... D6ad8710
நமக்கு வலிப்பது போன்றே மற்றவர்களுக்கும்... Da8d1a11
நமக்கு வலிப்பது போன்றே மற்றவர்களுக்கும்... B01a0f10
நமக்கு வலிப்பது போன்றே மற்றவர்களுக்கும்... Be343710

பேசிப் பேசியே ஏமாற்றுகிறார்கள் எனபதெல்லாம் பொய்…

பொன்மொழிகள் 5e6f0510
பொன்மொழிகள் 2ef8a710
பொன்மொழிகள் 9f184f10
பொன்மொழிகள் 5479d810
பொன்மொழிகள் A2971c10

சிரிப்பதற்கு மட்டும் கற்றுக்கொண்டால் போதும்..!

பொன்மொழிகள் 2e809810
பொன்மொழிகள் 6a439411
பொன்மொழிகள் 8ad37b10
பொன்மொழிகள் 26b1a710
பொன்மொழிகள் 5bfa1510

ஏமாற்றியவர்களுக்கு நன்றி சொல்..!

நம்பிக்கை வைத்தவர்களை ஏமாற்றுவது
சாமார்த்தியம் அல்ல

‘துரோகம்’


முக்கித்துவம் இல்லாத இடத்தில்
மீண்டும் மீண்டும் முகம் காட்டல்

முட்டாள்தனமானது.


ஏமாற்றியவர்களுக்கு நன்றி சொல்..!
அவர்கள் ஏமாற்றத்தை சொல்லித்தரவில்லை…
இனி ஏமாறாமல் இருக்க அனுபவத்தை

கற்று தந்து இருக்கிறார்கள்!


   ஏமாற்றியவர்களுக்கு நன்றி சொல்..! 6be5c610
   ஏமாற்றியவர்களுக்கு நன்றி சொல்..! 6a439410

பசித்த வயிறும், பணமில்லா வாழ்க்கையும் கற்றுத்தரும் பாடங்கள்…!

மனிதன் எந்திரம், இறைவன் அதை இயக்குபவர்

வாழ்க்கையில் அன்பான உறவு கிடைப்பது..

« Older entries