கலிலியோ

IMG_20180615_170204607_BURST000_COVER_TOP_2.jpg

Advertisements

நீர்த் தாவரங்கள்- பொது அறிவு தகவல்

sm12
கேள்வி:
சில நாட்கள் தண்ணீருக்குள் கிடந்தால் எந்தப் பொருளும்
அழுகிப் போய் விடுகிறது. ஆனால் நீர்த் தாவரங்கள் காலம்
முழுவதும் நீரில் கிடந்தாலும் அழுகிப் போவதில்லையே,
ஏன்?

பதில்:
நீர்த் தாவரங்கள் மட்டுமல்ல நீரிலேயே வாழும் புழு பூச்சிகள்
எனப் பலவகை உயிரினங்கள் உள்ளன.
இவை யாவுமே காலம் முழுவதும் நீரிலேயே கிடந்தாலும்
அழுகிப் போவதில்லை.

இதற்குக் காரணங்கள் பல உள்ளன.
முதலில் இந்த வகை உயிரினங்கள் (நாம் நிலத்தில்
வாழ்வதற்கு நமது பரிணாம வளர்ச்சி எப்படிஉதவுகிறதோ
அதேபோல) நீரிலேயே வாழ்வதற்குப் பழகிவிட்டன,
அதாவது அவற்றின் பரிணாம வளர்ச்சி அதற்கு உதவுகின்றது எ
ன்று பொருள்.

மேலும் நீரிலேயே கரைந்து, கலந்து இருக்கும் ஆக்ஸிஜன்
இவற்றுக்கு உயிர்ப்பைக் கொடுக்கின்றது.

நிலத்தில் உள்ள தாவரங்கள் எப்படி ஒளிச்சேர்க்கை
(ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்) மூலம் தங்களுக்கான உணவைத்
தயாரித்துக் கொள்கின்றனவோ அதே போல நீர்த்
தாவரங்களும் நீர்,ஒளி, பச்சையம் மற்றும் கரியமில வாயு
மூலம் ஒளிச்சேர்க்கை செய்து, தங்களுக்கான உணவைத்
தயாரித்துக் கொள்கின்றன.

ஒளிச்சேர்க்கைக்கான இந்த நான்கு அம்சங்களும் அவற்றுக்கு
நீரிலேயே கிடைத்து விடுகின்றன.

இந்த ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் தங்களுடைய பழைய செல்களைக்
கழற்றிவிட்டு புதிய செல்களை உருவாக்கிக் கொள்கின்றன.
இந்த புதுப்பித்தல் காரணமாகவே நீர்த் தாவரங்கள் அழுகிப்
போகாமல் வாழ்கின்றன.

நீரிலேயே கலந்து இருக்கும் ஆக்ஸிஜன்தான் நம்மைப்
போலவே இவற்றுக்கும் உயிர்நாடி.

——————————

-ரொசிட்டா
சிறுவர் மணி

தெரிஞ்சுக்கோங்க -புழுக்கள்


உலோகங்களுக்காக, மனிதன் சுரங்கம் வெட்டுகிறான்.
போக்குவரத்துக்கும் சுரங்கம் அமைக்கிறான்.
ஆனால், முதன்முதலில், சுரங்கம் அமைத்தவை புழுக்களே.
அவை பூமியைத் துளைப்பது தங்கள் பாதுகாப்பிற்காகத்தான்…

புழுக்களின் வேலையால், செடி, கொடிகள் ஆரோக்கியமாக
வளர்கின்றன. சாதாரணமாக, எல்லா இடங்களிலும்
காணப்படும், 1.5 செ.மீ., நீளமுள்ள புழு, 24 மணிநேரத்தில்,
810 செ.மீ., துாரம் மண்ணை குடைந்து விடும்.

—————————–
சிறுவர் மலர்

தெரிந்து கொள்வோம் – பொது அறிவு தகவல்

gk.jpg

IMG_0923 (1).jpg

திசைக்கிள்…!!

IMG_0907.jpg

நோட்டுக்கு பூட்டு

gkk.jpg

கண் எரிச்சல் நீங்க…!!

IMG_0910.jpg

கேஸ் சிலிண்டர் – தகவல்கள்

IMG_0934.jpg

பொது அறிவு தகவல்கள்

IMG_0943.jpg

ஓயாயிஸ் கப்பல்

800px-Oasis_of_the_Seas.jpg

IMG_0920.jpg
படம்
நன்றி- விக்கிபீடியா

« Older entries