தடைகளை விலக்கினால் தன்னம்பிக்கை

தடைகளை விலக்கினால் தன்னம்பிக்கை

 

மனித சமுதாயம் வாழ்வதற்கு, மிகவும அடிப்படையானது
உழைப்புத்தான். உழையுங்கள்!  உழையுங்கள்!  அதுவே
அனைத்து நோய்க்கும் மருந்து” என்று கூறினார்
சுவாமி விவேகானந்தர்.

எந்த தொழிலையும் செய்து வெற்றி காண இயலும் என்ற
நம்பிக்கையின் உந்துவிசை உழைப்புத்தான். உழைப்பு
ஒவ்வொருவருக்கும் தன்னம்பிக்கையை உண்டாக்குகிறது.

அந்த உறுதியான தன்னம்பிக்கையுடன், இணைந்த
உழைப்புத்தான் உலகை இன்றைய உயர்நிலைக்கு கொண்டு
வந்துள்ளது என்பது நூறுவிழுக்காடு உண்மைதான்.

தன்னம்பிக்கையுடன் உழைக்க வேண்டும்.  செயலாற்ற
வேண்டும் என்று கூறும் அதே நேரத்தில், இதற்குத் தடைக்
கற்கள் உண்டா?  எனவும் சிந்திக்க வேண்டியுள்ளது.

சிலர் தொடங்கிய தொழில்களில் வெற்றியை இழக்கிறார்கள்.
தன்னம்பிக்கையோடு தொடங்கிய செயலிலும், சிலசமயம்
இடைமுறிவு ஏற்படுகிறது!  சிலர் இடையில் சோர்ந்து போய்
விடுகிறார்களே!  இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்று
சிந்திக்க வேண்டியுள்ளது.
அப்படி எதிர்மறையாகவும் சிந்தித்தாலன்றி, விடை காண்பது
எளிதல்ல.

 

தொழில் தொடங்குவதும், அதனை வளர்ப்பது உழைப்பு தம் உயிர்
வாழ்க்கைக்குத்தான்!   அப்படி ஒரு தொழில் தொடங்கும்போது
அந்த தொழிலுக்கு எவ்வளவு உழைப்புத் தேவையை அதனைத்
தன்னால் கொடுக்க இயலுமா? என்று சிந்திக்க வேண்டும்.

உழைப்புடன் தனது தேவையான முதலீடு ஏற்பாடு செய்ய வலிமை
உண்டா? தொழிலில் ஏற்கனவே உள்ள பயிற்சி உதவுமா?
என்பவையும் தன்வலிமையில் தான் சேரும்.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நெசவுத்தொழிலாளி கைத்தறியில் மட்டும்
பயிற்சி பெற்றவர்!  அவர் சொந்தமாக விசைத்தறிபோட எண்ணுவார் எ
ன்றால் கைத்தறிப் பயிற்சி மட்டும் உள்ள தான் விசைதறியை இயக்க
இயலுமா?

பயிற்சி பெற்றால் போதுமா?  அதற்குத் தன்னிடம் வலிமை உண்டா
என்பதை முடிவு செய்ய வேண்டும்.

“முடியும்” என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்ட பிறகு “இந்த இடத்தில் தொழில்
செய்ய சூழல் சரியாக உள்ளதா?  நூல் எளிதில் கிடைக்குமா?
சாயப்பட்டறை உள்ளதா?  அல்லது சற்றுத் தொலைவானால் நூல்
கொண்டு வர வாகன வசதி உள்ளதா?  என்பதனையும் ஆராய
வேண்டும்.

தமது வலிமையை அறியாமல் செய்யும் செயல்களில் முனைந்து
இடைமுறிவுபட்டவர் பலர் என்கிறார் வள்ளுவர்.

“உடைத்தம்வலியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி
இடைக்கண் முறிந்தார் பலர்”

என்பது அவர் குறள்.

செயலின் வலிமை, தனது வலிமை மட்டும் பார்த்தால் நாம்
எடுத்துக்கொண்ட செயலுக்குத் தடை வருமா?  அதை நீக்கத் துணை
வருமா?  என்பதுவும் சிந்திக்கத் தக்கது.

‘வினை வலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும் துணைவலியும்
தூக்கிசெலல்” என்பது வள்ளுவம்.  இதனை எதற்கு
வேண்டுமானாலும் பொருத்திப்பார்க்கலாம்.

அரசர்கள் நாடாண்டு, ஒருவருக்கொருவர் பகைகொண்டு,
மண்ணாசையால் போரிடும் காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்ட குறள்,
அன்றைக்கு பொருந்தும்;  இன்றைக்கும்  பொருந்தும்.

வினைவலி என்பது அன்று எத்தகைய போர் என்பது. இன்று
எத்தகைய செயல் அல்லது தொழில் என்பது.

தன்வலி என்பது அன்று தன்படைவீர்ர், படைக்கருவிகள்
ஆகியவற்றின் பெருக்கம், இன்று தனக்குள்ள ஊக்கம், உழைக்கும்
திறன் ஆகியவை.

மாற்றான் வலி என்பது அன்று எதிரியின் படைவலிமை,  படைக்
கருவிகள் பெருக்கம் முதலியன.

துணைவலி என்பது அன்று அரசனுக்கு படைத்துணையாக
வருகின்ற வேற்று மன்னர்கள் உண்டா?  எதிரிக்கும் துணைவருவார்
உண்டா?  தன் நாட்டு அரசன் எப்படித்துணை செய்யும் எதிரி நாட்டு
அரசன் எப்படித்துணை செய்யும் என்பன சிந்திக்கப்படும்.

இன்று துணைவலி என்பது உழைப்பவர் துணை செய்வார்களா?
பொருளாதாரதில் முன் தொகை தருவார்களா?  போன்றவை
ஆராயப்படவேண்டும்.

இவ்வளவும் ஆராய்ந்து உடன்பான விடை கிடைக்குமானால்
அதுவே தன்னம்பிக்கையை உண்டாக்கிவிடும்.

தானாகே உண்டாகிவிடும்.  அல்லது தானாகவே தன்னம்பிக்கை
கொள்க என்பது சிறகு இல்லாமல் வானில் பறக்க நம்பிக்கைகொள்
என்பதுபோலாகும். விமானம் அமைத்து பறக்க முடியும் என்பதுவே
தன்னம்பிக்கை தரும்.

விதிவழி எல்லாம் நடக்கும் என விட்டுவிட்டால், தன்னம்பிக்கை
உண்டாகாது. எல்லாவறையும் “சூழல்” உட்பட ஆய்ந்து
முடிவெடுப்பின் தன்னம்பிக்கை வெற்றி பெறும்.

புறச்சூழல் சரியாக அமைந்தால் அல்லது அமைத்துக்கொண்டால்
அகச்சூழல் செழும் அடையும் – அப்படிப்பட்ட செழுமை மண்ணில்
தான் தன்னம்பிக்கைச் செடி செழித்து வளரும்.

மூட நம்பிக்கை என்ற களைகளும் வளராமல் களைந்தெறியப்பட
வேண்டும்.  நல்ல உடம்பு இன்றிமையாதது.  நல்ல உடம்பில் தான்
நல்ல மனம் – பண்பட்ட மனம் இருக்க இயலும்.

பண்பட்ட மனத்தில் தன்னம்பிக்கை உண்டாகும். அத்தன்னம்பிக்கை
வெற்றியை உண்டாக்கும்.

குழந்கைகளுக்கு எதிர்மறை சிந்தனை ஊட்டக்கூடாது.
ஆனால் வளர்ந்தபின் எதிர்மறைச் சிந்தனையும் கண்டு அதனை
நீக்க வேண்டும். எதிர்மறை தடைக்கள்கள் தாம்!  அத்தடையைக்
காண்பது தேவை. கண்டு நீக்கிவிட்டால், தன்னம்பிகை உறுதிப்
படும்.  வாழ்வில் வெற்றி கிட்டும்.

————————————————

Sakthivel Balasubramanian
http://bsakthivel.blogspot.in/2016/04/blog-post_79.html

இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் சுப்பிரமணி பாரதியாரின் பங்கு…

 

இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் சுப்பிரமணி பாரதியாரின் பங்கு
மிகவும் முக்கியமானது.

சுப்பிரமணிய பாரதி ஒரு தமிழ் கவிஞர்.
இந்திய சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் கனல் தெறிக்கும்
விடுதலைப்போர் கவிதைகள் வாயிலாக மக்களின் மனதில்
விடுதலை உணர்வை ஊட்டியவர்.

அதோடு, பத்திரிக்கையாளராகவும், எழுத்தாளராகவும், சமூக
சீர்திருத்தவாதியாகவும் அவர் விளங்கினார். விடுதலைப்
போராட்ட காலத்தில், இவருடைய தேசிய உணர்வுள்ள பல்வேறு
கவிதைகள் மக்களை ஒருங்கிணைத்த காரணத்தினால்
“தேசிய கவியாக” இவர் போற்றப்பட்டார்.

அதுபோன்ற,  மாபெரும் புரட்சி வீரனின் வாழ்க்கை வரலாறு
பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்..

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள எட்டயபுரத்தில் டிசம்பர்
மாதம் 11ம் தேதி, 1882ம் ஆண்டு சின்னசாமி ஐயருக்கும், லட்சுமி
அம்மாளுக்கும் மகனாக பிறந்தவர் பாரதி. இவருக்கு பெற்றோர்
இட்ட பெயர் சுப்பிரமணியன். இவர் சிறுவயதிலேயே தமிழ்
புலைமையோடு காணப்பட்டார்.

தமிழ் மொழியின் மீது அவருக்கு அப்படி ஒரு காதல் இருந்தது.
அதனால்தான். “யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழிபோல்
இனிதாவதெங்கும் காணோம்” என்று போற்றி பாடியுள்ளார்.
பதினொரு வயதிலேயே கவிபாடும் ஆற்றலோடு விளங்கினார்.

அவரின் கவிப்புலமையை பாராட்டிய எட்டயபுர மன்னர்,
இவருக்கு ‘பாரதி’ என்ற பட்டத்தை வழங்கினார். அன்று
முதல் இவர் பாரதி எனவே பெரும்பாலானோரால் அழைக்கப்
பட்டார். சிலர் அவரை சுப்பிரமணிய பாரதி என அழைத்தனர்.

1502717081-1188.jpg

1897ம் ஆண்டு செல்லம்மாவை கரம் பிடித்த பாரதி
வறுமையிலும், அவர் தன்னுடைய தமிழ் பற்றை விடவில்லை.
அதனால் மீசை கவிஞன் எனவும் முண்டாசு கவிஞன் எனவும்
அவர் அழைக்கப்பட்டார். தமிழ் மொழி மட்டுமில்லாமல்
சமஸ்கிருதம், வங்காளம், இந்தி, ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட
மொழிகளிலும் அவர் புலமை பெற்றிருந்தார்.

அவர் எழுதிய கண்ணன் பாட்டு, குயில் பாட்டு, பாஞ்சாலி
சபதம், புதிய ஆத்திச்சூடி போன்ற காவியங்களை
எழுதியுள்ளார்.

சுதந்திர போராட்ட தீ அவருக்குள் காட்டுத்தீயாய், சுதந்திரக்
கனலாய் பற்றி எரிந்தது. அதை தனது பத்திரிக்கை,
இலக்கியம், பாட்டு, கவிதை வடிவில் விடுதலை உணர்வை
அவர் மக்களிடையே ஏற்படுத்தினார். அவரின் எழுச்சி
வரிகளுக்கு தமிழகத்தில் பலத்த ஆதரவு பெருகுவதைக்
கண்ட பிரிட்டிஷ் ஆட்சியினர் அவரின் இந்தியா
பத்திரிக்கைக்கு தடை விதித்தது.

அதேபோல், பாரதியை கைது செய்து சிறையிலும் அடைத்தது.
ஆனாலும், எதற்கும் அஞ்சாமல் அவர் தொடர்ந்து சுதந்திர
உணர்வுகளை தனது படைப்புகள் மூலம் மக்களிடையே அவர்
பரப்பி வந்தார்.

1921ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள
பார்த்தசாரதி  கோவிலில் உள்ள யானையால் தூக்கி எறியப்
பட்டு நோய்வாய்பட்ட அவர், 1921ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம்
11ம் தேதி தனது 39வது வயதில் மரணமடைந்தார்.

அவர் மறைந்தாலும் அவரின் படைப்புகள் மக்களிடையே
இன்னும் எழுச்சியான உணர்வுகளை தொடர்ந்து ஏற்படுத்திக்
கொண்டேதான் இருக்கிறது என்பதில் எந்த சந்தேகமும்
இல்லை.

—————————————–
தமிழ் வெப் துனியா

எழுத்துலகின் மன்னன் சிட்னி ஷெல்டன்

எழுத்துலகில் சம்பாதிப்பவர்கள் அபூர்வம். அதிலும் நல்ல
சம்பாத்தியத்தை அடைபவர்கள் மிக அபூர்வம். அதிலும்
விற்பனையிலும், சம்பாதித்தியத்திலும் பில்லியனைத்
தொடுபவர்கள் மிக மிக அபூர்வம்.

இந்த வகையில் அபூர்வ எழுத்தாளர் காலஞ்சென்ற சிட்னி ஷெல்டன்!
இவருடைய 100வது ஆண்டு சமீபத்தில் (பிப்.11) கொண்டாடப்பட்டது.
இத்தனைக்கும் இவர் காலமானது 2007ல் தான்!

சிகாகோவில் சியிச்டெல் என்ற இடத்தில் பிறந்தவர்.

இவர் காலத்தில் அமெரிக்காவே தொழில் மந்தத்தில்
திணறியதால், 3வது கிரேடுடன் படிப்பு நிறுத்தப்பட்டார்!

இதனால் இளம் வயதிலேயே தொழிலக ஊழியர்.. ஷூ சேல்ஸ்மென்…
ரயில் நிலைய கிளாக் ரூம் உதவியாளர் மற்றும் ரேடியோ
அறிவிப்பாளர் எனப் பல சின்ன வேலைகளைச் செய்ய வேண்டிய
வந்தது!

17 வயதில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் சென்றார். யுனிவர்சல் ஸ்டூடியோவில்
கதை வசனத்தை சினிமா நட்சத்திரங்களுக்குப் படித்துக்
காட்டும் வேலையைச் செய்தார்.

இதற்கு வாரச் சம்பளம் 17 டாலர்!

அடுத்து, பிராட்வே தியேட்டருக்கான பாடல்களை எழுதித்தர
ஆரம்பித்தார். மேலும் எம்.ஜி.எம். ஸ்டூடியோவிலும், மற்றும்
பாரமவுண்ட் பிக்சர்ஸுக்காகக் கதை வசனமும் எழுத
ஆரம்பித்தார்!

சிட்னி ஷெல்டன் எழுதிய The Bachelor and the Bobbysoker
என்ற படத்திற்கு 1947ல் ஒரிஜினல் கதை-வசனகர்த்தா என்ற
கோதாவில் ஃபெஸ்ட் என ஆஸ்கர் விருது கிடைத்தது.

இவர் 200 டெலிவிஷன் நிகழ்ச்சிகளுக்கு கையெழுத்துப் படிவங்கள்
25 திரைப்பட வசனங்கள்…
பிராட்வே மியூசிகல்கள்…
18 நாவல்கள்….
என நிறைய நிறைய எழுதிக் குவித்தார்!
ஆனால் இலக்கியம் சார்ந்து எழுதத் துவங்கியது; இவருடைய
50 வயதில்தான்!
இவருடைய டி.வீ ஷோக்களான
01. The Party Duke Show
02. I dream of Jeannie
03. Nancy
04. Heart to Heart
ஆகியவை மிகவும் பிரபலமானவை! இவற்றின் எழுத்து வடிவமும்
இவருடையதே!

இவருடைய சுயசரிதம், The Other side of Me.

இதில் இவர் சொல்கிறார்: இளமைக் காலங்கள் மிகுந்த
கஷ்டமானவை! ஒரு கட்டத்தில் அப்ரிமோவ் என்ற மருந்துக்
கடையில் வேலை பார்த்தேன். அங்கு தூக்கமாத்திரைகளைப்
போதுமான அளவு. எடுத்துத் தற்கொலை செய்து கொள்ளவும்
எண்ணியது உண்டு என்கிறார்.

இவருடைய முதல் கதையை ஐந்து பதிப்பகங்கள் ஏற்காமல்
திருப்பி விட்டன.

The Naked Face என்ற நாவலை வில்லயம் மாரோ
என்பவருக்கு 1970ல் 1000 டாலருக்கு விற்றார்!

இவரது சிறந்த விற்பனையான நூல்களில் கீழ்கண்ட
புத்தகங்களை நிச்சயம் கூறலாம்.
01. The Naked Face
02. The Other Side of Midnight
03. A Stranger in the Mirror
04. If Tomorrow Comes
05. Tell me your Dreams
இவருடைய பிற்காலப் புத்தகங்கள் அனைத்துமே சூப்பர் ஹிட்…
தற்போது சிட்னி ஷெல்டனைப் பின்பற்றி அவர் பாணியிலேயே
டில் பக்சாவி என்பவர் எழுதத் துவங்கியுள்ளார்.
இதற்கு உதாரணமாக,
Changing Tomorrow
Tides of Memory
Angel of the Dark
ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடலாம். இவர் ஒரு பெண்மணி!

———————————-

– ராஜி ராதா
மஞ்சரி

 

நாயுடன் சேர்ந்த நரி!

E_1502431016.jpg

‘நரி காட்டில் வாழ்வதால், அது, நாய்களை போல்,
மனிதர்களுடன் நட்புடன் இருக்காது…’ என்று சொல்வதுண்டு.
ஆனால், இது பொய் என்று நிரூபித்துள்ளது, நரி ஒன்று!

கேரள மாநிலம், திரிச்சூரில் நெல்சன் என்பவர் வீட்டில்,
‘லாப்ரடார்’ இன நாய் ஒன்று இருக்கிறது. இவரது வீடு,
காட்டுப் பகுதியை ஒட்டி இருப்பதால், நரி ஒன்று இவர்
வீட்டு அருகில் குட்டி போட்டது.

இதை பார்த்த நாய் குரைக்க, நரி, அதன் குட்டிகளை தூக்கிக்
கொண்டு ஓட, ஒரு குட்டியை தவற விட்டு விட்டது.

நாய், அந்த நரிக்குட்டியை கவ்வி, வீட்டுக்குள் எடுத்துச்
செல்ல, அதை நாயுடன் சேர்த்து வளர்த்து வந்தார்,
நெல்சன். அக்குட்டி நரி இன்று வளர்ந்து, பெரிதாகி, நாயை
போலவே, பற்றும், பாசத்துடனும் நெல்சன் வீட்டில் வாழ்ந்து
வருகிறது.

————————–
—ஜோல்னாபையன்.
வாரமலர்

பொய் நிம்மதியைத் தராது…!

20170805_094547_resized.jpg

வாட்ஸ் அப் கலக்கல்

நன்றி-தினமலர்

Photo Gallery

Photo Gallery

Photo Gallery

Photo Gallery

Photo Gallery

82 வயதில் ஐபோன் செயலி எழுதிய மூதாட்டி!

ஜப்பானைச் சேர்ந்த மஸாகோ வகாமியா (Masako Wakamiya) என்ற82 வயது மூதாட்டி, ‘உலகின் மூத்த ஐபோன் ஆப் டெவலப்பர்’ என்ற
பெருமையைப் பெற்றுள்ளார்.

Wakamiya

Wakamiya

டோக்கியோவை அடுத்த சிறிய கிராமம் ஒன்றைச் சேர்ந்த
வகாமியா, ஐபோன் செயலிகள் எழுதக் கற்றுக்கொண்டதன்
பின்னணி சுவாரஸ்யமானது.

சமுதாயத்தைப் போலவே டெக் துறையிலும் மூத்த
குடிமக்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படவில்லை
என்ற கோபம் அவருக்கு தொடக்கம் முதலே இருந்து
வந்திருக்கிறது.

உலகில், மூத்த குடிமக்கள் அதிகம் பேர் வாழும் ஜப்பானில்,
அவர்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும்
என்று பல்வேறு தளங்களில் குரல் கொடுத்து வந்த அவர்,
‘மூத்த குடிமக்களுக்காக பிரத்யேக செல்போன் செயலிகள்
உருவாக்கப்பட வேண்டும்’ என்றும் விரும்பியுள்ளார்.

இதற்காக, ஆப் டெவலப்பர்களுக்கு அவர் பல்வேறு
வகையிலும் கோரிக்கைகள் விடுத்துவந்துள்ளார். ஆனால்,
அவரது கோரிக்கைக்கு டெவலப்பர்கள் செவிசாய்க்காத
நிலையில், அவரே நேரடியாகக் களமிறங்கியுள்ளார்.

1990-களில் வங்கிப் பணியிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற அவர்,
செயலிகளுக்கான கோடிங் எழுதுவதுகுறித்து இணைய
தளத்தின் உதவியுடன் கற்றுத் தேர்ந்தார். அத்துடன்,
60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்காக ஹினாடன் (Hinadan)
என்ற பிரத்யேக செயலியையும் வடிவமைத்துள்ளார்.

ஜப்பானில், ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் ஹினா மட்சூரி
(Hina Matsuri) என்ற பொம்மைத் திருவிழாவை
அடிப்படையாக வைத்து அந்தச் செயலி உருவாக்கப்
பட்டுள்ளது.

அந்தத் திருவிழாவில், மன்னருக்கும் மன்னரின்
குடும்பத்தினருக்கும் நாட்டு மக்கள் பொம்மைகளைப்
பரிசாக அளிப்பர். அந்தப் பொம்மைகள் வரிசையாக
அடுக்கப்பட்டு, பொதுமக்கள் பார்வைக்காக வைக்கப்
படும்.

நவராத்திரி கொலுவில் பொம்மைகளை அடுக்குவது
போன்ற அந்த நிகழ்ச்சியை அடிப்படையாக வைத்து,
மூத்த குடிமக்களின் நினைவுத் திறனைச் சோதிக்கும்
வகையில் ஹினாடன் ஆப் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐபோனில் இயங்கும் ஜப்பானில், நல்ல வரவேற்பு
கிடைக்கப்பெற்ற அந்தச் செயலி, ஆப்பிள் நிறுவனர்
டிம் குக்கின் கவனம் ஈர்த்தது. இதையடுத்து, உலகம்
முழுவதும் உள்ள ஆப்பிள் டெவலப்பர்கள் கலந்துகொள்ளும்
மாநாட்டுக்கு, வாகாமியாவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது.

அந்த மாநாட்டில் கலந்துகொண்ட உலகின் மூத்த
ஆப் டெவலப்பர் வாகாமியாதான்.

‘உங்களுக்கு வயதாகிவிட்டால், நிறைய இழப்புகளை நீங்கள்
கடந்துசெல்லவேண்டி இருக்கும். வேலை, கணவன், தலைமுடி,
கண்பார்வை உள்ளிட்ட பல்வேறு வகைகளிலும் இழப்புகளைச்
சந்திக்கவேண்டி இருக்கும்.

ஆனால், புதிதாக ஒன்றை கற்றுக்கொள்ளத் தொடங்கிவிட்டால்,
அது உங்களுக்கு உந்துசக்தியாக அமையும்’ என்கிறார்
இந்த 82 வயது ஆப் டெவலப்பர்.

——————————–
நன்றி- விகடன்

வாட்ஸ் அப் பகிர்வு

f2047f59-7d15-4a35-813a-beaac54a682e.jpg

d932ec39-d29e-498e-a22e-ab45171d1dba.jpg

See this above picture👆when you see Lakshmi you find her seated on an elephant & when you see Shiva you find him seated on a nandi……see the astonishing painting skills of the painter…..really wonderful🙏

வலியின்றி வசந்தம் வருமா?

 

செளகரியங்களை, சுகங்களை அனுபவிக்கிறவர்களைப்
பார்த்து வயிறு எரிகிறவர்கள் உண்டு. ஏக்கப்படுகிறவர்கள்
உண்டு.

ஆனால், இவற்றிற்குப் பின்னால் உள்ள வலிகள்; முயற்சிகள்;
போராட்டங்களை எண்ணிப் பார்ப்பவர்கள் எத்துணைப் பேர்?

இப்படிப் பொறாமைப்படுகிறவர்கள், இருக்கிற தங்களின்
கொஞ்ச நஞ்ச மகிழ்வையும் கெடுத்துக் கொள்வதோடு
உடல்நலத்தையும் கூட மோசமாக்கிக் கொள்கிறார்கள்.

ஏக்கப்படுகிறவர்களையாவது கொஞ்சம் சேர்த்துக்
கொள்ளலாம். காரணம், இந்த ஏக்கம் நாமும் இவற்றை
அடைய வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தை ஒரு நேரம்
இல்லாவிட்டாலும் ஒரு நேரம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள
வாய்ப்பு இருக்கிறது.

ஆனால் எடுத்த எடுப்பிலேயே செளகரியத்தை, சுகத்தை
அனுபவிக்கிறவர்களை ஊக்க சக்திகளாக எடுத்துக்
கொள்கிறவர்கள்தாம் பாராட்டுக்குரியவர்கள்.

இந்த உணர்வை அழுத்தமாகப் பதித்தால், திரும்பத்
திரும்ப எண்ணினால், யாரைப் பார்த்து வியந்தார்களோ
அவர்களைவிட உயர்ந்துவிட வாய்ப்பு உண்டு.

தந்தையை மிஞ்சிய தனயன்கள்; குருவை மிஞ்சும்
சிஷ்யர்கள் என்று கேள்விப்படுகிறோமே, பார்க்கிறோமே,
இவர்களின் உருவாக்கங்கள் வேறு எப்படி நடந்தன
என்கிறீர்கள்?

‘என்கிட்டதான் வேலை பார்த்தான்; இப்பத் தனியா
தொழில் செஞ்சு என்னைவிட வளர்ந்துட்டான்’ என்று
எத்துணையோ முதலாளிகள் சொல்ல நேரிடுகிறதே,
இந்த அதிசயம் நிகழ்ந்தது இப்படித்தான்.

ஆனால் வெறுமனே வியந்தால் போதுமா? உயிரைக்
கொடுப்பதற்கிணையான முயற்சி வேண்டாமா?

அழகான இயற்கைக் காட்சிகளைப் பார்க்க வேண்டுமா?
முழங்கால் கெஞ்சும்படியாக உயரம் ஏறத்தான் வேண்டும்.
கோப்பைகள் தேவையா? மேல்மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்க
ஓடத்தான் வேண்டும்.

எந்த ஒன்றும் விலை கொடுக்காமல் இலவசமாகக்
கிடைப்பதில்லை.

உலகம் எனும் பல்பொருள் அங்காடியில் எதுவும்
சுலபமாகக் கிடைத்துவிடாது. உழைப்பு, முயற்சி எனும்
நோட்டும் சில்லறையும் தேவை.

இன்னுமொன்றும் உறுதி.

வலியில்லாமல் பெறுகிற வசந்தம் நிலைப்பதே இல்லை!

————————————
நன்றி

லேனாவின் ஒரு பக்கக் கட்டுரைகள்

ஆசிரியருடன் ஒரு நாள்

மாணவர்களுக்கு விருந்து வைத்து ஆசிரியருடன் ஒருநாள்
என்ற பொது அறிவு போதிக்கும் அசத்தல் அரசுப் பள்ளி
ஆசிரியர் சிவமூர்த்தி பற்றி கேள்விப்பட்டு ஆச்சர்யத்தோடு
அவரது இல்லத்துக்குச் சென்றோம்.

அரியலூர் மாவட்டம் செந்துறையில் அமைந்துள்ள
தலைமையாசிரியர் சிவமூர்த்தியின் வீடு. கேட்டை நெருங்கும்
போதே மாணவர்களின் கலகல பேச்சொலி கேட்டது.

இவர்கள் அனைவரும் மணப்பந்தூர் தொடக்கப் பள்ளியின்
ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவ, மாணவிகள்.

சிவமூர்த்தி தம் வீட்டின் அருகில் தேனீ வளர்ப்பு, நாட்டு மாடுகள்,
நாட்டுக் கோழிகள் வளர்ப்பு, மழைநீர் சேகரிப்பு,
மண்புழு வளர்ப்பு, மீன் வளர்ப்பு, புறா வளர்ப்பு, பூந்தோட்டம்
என ஒருங்கிணைந்த பண்ணையை உருவாக்கியிருக்கிறார்.

மாணவர்களைத் தேன்கூட்டின் அருகே சிவமூர்த்தி அழைத்து,
தேன்கூட்டைக் கையில் எடுத்துத் தேனைப் பிழிந்தெடுக்கும்
முறையைச் சொல்ல. கையில் கொட்டாதா சார்? எனக் கேள்வி
கேட்டாள் சிறுமி அஸ்வினி.

முறையாகப் பழகினால் தேனீக்கள் மனிதருக்கும்
இயற்கைக்கும் நல்ல நண்பன் என விளக்கியதோடு நாட்டு
மாட்டையும், கலப்பு மாட்டையும் எப்படிக் கண்டுபிடிப்பீர்கள்?
எனக் கேட்டபோது திமிலை வைத்து என்றார்கள் கோரஸாக.

மழைநீர் சேகரிப்பு மற்றும் அதன் அவசியம் பற்றி நேரடி
விளக்கத்தால் புரியவைத்துக் கொண்டிருந்த போது, மயிலின்
அகவலைக் கேட்டு ஏய் மயில்டா ஏய் மயில்டா என
சக்திப்ரியன் கத்த, அடுத்து ஓவென உற்சாகச் சத்தமிட்டார்கள்.

ஆசிரியர் வீட்டில் வாழை இலையோடு மதிய உணவு
பரிமாறப்பட்டது.

பூந்தோட்டம், சிறுதானியப் பயிர்கள் விவசாய முறைகளையும்
கூர்ந்து கேட்ட மாணவ மாணவிகளில் திருமுருகன்,
பெரியவனாகி எந்த வேலைக்குப் போனாலும் உளுந்து பயிர்
வளர்ப்பேன் சார் என்றதும் அனைவரும் கை தட்டினார்கள்.

அவரவர் விருப்பம் போல் விவசாயப் பயிர்கள், காய்கறி, மரங்கள்
வளர்ப்பதாக சபதம் எடுத்தபோது சூரியன் மறையத் தொடங்க,
மீண்டும் ஆசிரியரின் இல்லத்திற்குத் திரும்பினோம்.
அவரிடம் எப்படி உதயமானது இந்தத் திட்டம் என்றோம்.

நாம் வாழும் மண்ணின் புற மற்றும் அகச் சூழலை மாற்றுவதில்
விவசாயத்திற்குப் பெரும்பங்கு உண்டு. கடந்த எட்டு
ஆண்டுகளாகத் தொடர்ந்து ஆசிரியரோடு ஒருநாள் என்ற
இந்தப் பயணத் திட்டத்தை வகுத்து சனிக்கிழமை இரவு முதல்
திங்கள் காலை வரை அவர்களை என்னோடு தங்கவைத்துப்
பொது அறிவு பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறேன்.

இதனால் எங்கள் பள்ளியில் பயின்ற மாணவ, மாணவிகளால்
இயற்கை காக்கப்படும். பொதுநலனில் அக்கறை மேம்படும்
என நம்புகிறேன்.
இதற்குப் பெற்றோர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு என்றார்.

மணப்பந்தூர் தொடக்கப் பள்ளி மாவட்டத்தில் சிறந்த அரச
பள்ளிக்கான அடையாளமாக மாவட்ட ஆட்சியரால் பசுமை விருது,
தமிழக அரசின் சிறந்த பள்ளிக்கான காமராசர் விருது, மத்திய
அரசின் புரஷ்கார் விருது போன்ற பல விருதுகள் வழங்கி
கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அது மட்டுமல்லாமல், தனியார் பள்ளிகளின் தரத்துக்கு ஈடாக
முன்னணியில் உள்ளது.

உங்களுக்கு இங்கு வருவதால் எப்படியிருக்கிறது?
என்று பிள்ளைகளிடம் கேட்டதும், ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு
என்றார்கள் கோரஸாக மாணவரகள். விடைபெற்று வெகுதூரம்
வந்தபோதும் மகிழ்ச்சிக் கூச்சல் காற்றில் கலந்து கேட்டபடியே
இருந்தது.

———————————–

– எம்.எஸ். மதுக்குமார்
நன்றி – கல்கி

 

 

« Older entries