மாத்தி யோசி – ஒரு பக்க கதை

IMG_1671.jpg

Advertisements

சுர்ர்ர்ர்- ஒரு பக்க கதை

IMG_1670.jpg

கிர்ர்ர்ர்ர – ஒரு பக்க கதை

IMG_1663.jpg

குர்ர்ர்ர்ர்ர் – ஒரு பக்கக கதை

IMG_1662.jpg

இடராசி – ஒரு பக்க கதை

IMG_1672.jpg

முடிவு – ஒரு பக்க கதை

IMG_1673.jpg

நேர்மை – ஒரு பக்க கதை

IMG_1621.jpg

பொறுப்பு – ஒரு பக்க கதை

IMG_1618.jpg

ராசி – ஒரு பக்க கதை

IMG_1672.jpg

லட்சியம் இருந்தால் வெற்றி நிச்சயம்!

வெற்றி நிச்சயம் வழி காட்டுதல் நிகழ்ச்சி சென்னையில் நாளை நடக்கிறது

அஞ்சாமை, பொறுப்புணர்வு, தன்னம்பிக்கை,
விடாமுயற்சியுடன் நம்பர் ஒன் ஆக வேண்டும்.

மகாபாரதத்தில் வியாசர் ஓர் அருமையான விளக்கம்
சொல்லுகிறார்…

“”எவன் பெரியவன் என்ற கேள்விக்கு அவர் சொல்லும்
பதில் ஆச்சரியமானது.

நான்கு வர்ணங்களில், அந்தணரில் அறிவு
அதிகம் உடையவனே பெரியவன்.

அரசரில் பலம் அதிகம் உடையவனே பெரியவன்.
வணிகரில் பணம் அதிகம் வைத்திருப்பவனே பெரியவன்.
நாலாம் வர்ணத்தில் மட்டுமே வயது மூத்தவன் பெரியவன்.

காலம் மாறிவிட்டது. வர்ணாச்ரமம் வடிவம் மாறிவிட்டது…
என்றாலும் வியாசரின் அணுகுமுறை ஆழ்ந்த அறிவு,
மாற முடியாது.

உங்கள் ஆசிரியரைவிட நீங்கள் அதிகம் படித்தால்
நீங்கள் நம்பர் ஒன். உங்கள் மேல் அதிகாரியைவிட
உங்கள் பலம் பெருகிவிட்டால் நீங்கள் நம்பர் ஒன்.
உங்களைச் சுற்றி இருப்பவரைவிட உங்கள் பண பலம்
பெருகிவிட்டால் நீங்கள் நம்பர் ஒன்.

வயது மூத்தவர்களை மரியாதையுடன் நடத்தினால்
அப்போதும் நீங்கள் நம்பர் ஒன்.

சௌகர்யம் கருதி நம்பர் டூ ஆகவேண்டாம்.
சங்கடம் என்றாலும் நம்பர் ஒன்தான் நமது லட்சியம்.

இந்த லட்சியம் இருந்தால் வெற்றி நிச்சயம்!

———————————–
சுகி சிவம் –
( வெற்றி நிச்சயம் கட்டுரையிலிருந்து)

« Older entries