தவிக்க வெச்சுட்டானே – ஒரு பக்க கதை

IMG_0974.jpg

Advertisements

வேலை – ஒரு பக்க கதை

IMG_0970.jpg

பாசக்கார பய – ஒரு பக்க கதை

IMG_0966.jpg

உஷார் மாப்பிள்ளை – ஒரு பக்க கதை

IMG_0965 (1).jpg

ரொம்ப நல்லவன் – ஒரு பக்க கதை

IMG_0964.jpg

ரீல் – ஒரு பக்க கதை

IMG_0962.jpg

வேலை – ஒரு பக்க கதை

IMG_0970.jpg

சரிடா செல்லம்..! – ஒரு பக்க கதை

IMG_0961.jpg

முதலாளிக்கு என்ன ஆச்சு? – ஒரு பக்க கதை

IMG_0971.jpg

அனுபவம் – ஒரு பக்க கதை

IMG_0963.jpg

« Older entries