மனித நாகரீகம் வளர்ச்சி அடைய….

 

Advertisements

சரியான வாழ்க்கை முறை…(பொன்மொழிகள்)

என்னவாக இப்போதிருக்கிறோம் என்பதைவிட
என்னவாக நாளை பேசப்படுவோம் என்று திட்டமிட்டு
இயங்குவதுதான் சரியான வாழ்க்கை முறை

நாம் கடவுளின் அடிமை….!

* கடவுளின் அடிமையாக இருப்பதே ஆனந்தம்.
அவரை மறந்து வாழ்வது நரகத்தை விடக் கொடியது.

* அன்பும், ஆற்றலும் தனித்தனியாக செயல்பட்டால்
உலகம் வளர்ச்சி பெறாது.
இரண்டும் இணைந்தால் மட்டுமே நலம் பெறும்.

* கடவுள் உன் உள்ளத்திலேயே குடி கொண்டிருக்கிறார்.
நீ செய்யும் பணிகளே அவருக்கான வழிபாடு.

* நீ பனையளவு பாவம் செய்தவனாக இருந்தாலும்,
தினையளவு நன்மை செய்திருந்தால் அவரது அருளுக்குப்
பாத்திரமாவாய்.

————————————
அரவிந்தர்

அமுத மொழிகள்…

saying.png

 

கருணை இருந்தால் கடவுளின் அருளுக்கு பாத்திரமாகலாம்…!

*கருணை இருந்தால் ஒழிய கடவுளின் அருளுக்கு
பாத்திரமாக முடியாது.

*அறிவிலும் செயலிலும் தெய்வ தன்மை வெளிப்பட
முயற்சி செய்.

*அகங்காரம் என்னும் அசுரனுக்கு ஆளாகி விட்டால்
நரகத் துன்பத்தை அனுபவிக்கும் நிலை உண்டாகி விடும்.

*தெய்வம் அறிவுக் கடலாக இருக்கிறது. அக்கடலில் நாம்
ஒவ்வொருவரும் ஒரு திவலையாக இருக்கிறோம்.

*கடவுள் என்னும் மெய்ப்பொருள் ஒன்றே.
உயிர்கள் எல்லாம் அதன் வடிவங்களே.

* தீமையில் இருந்து தடுத்து மனதை நல்வழிப்படுத்தும்
வழியே கடவுள் வழிபாடு.

—————————————–
– பாரதியார்

எல்லா வளங்களும் நமக்குள்ளே இருக்கிறது.

*தெளிவு என்னும் ஒளியையும், அன்பையும்
வழங்குவதற்காகவே உலகில் பிறந்திருக்கிறோம்.

*எல்லா வளங்களும் நமக்குள்ளே இருக்கிறது.
உலகில் யாரும் குறையுடையவர் அல்ல.

*கடமைக்காக வழிபடக் கூடாது. அது இதயத்தின் ஆழத்தில்
இருந்து வெளிப்பட வேண்டும்.

*புத்திசாலித்தனத்தால் தற்காலத்தில் மனிதன் தந்திரம்
மிக்கவனாக மாறி வருகிறான். அவன் கள்ளம்
இல்லாதவனாக மாற வேண்டும்.

——————————————-
– ஸ்ரீ ரவிசங்கர்ஜி

மனித வாழ்வில் நிறைவு ஏற்பட… –

*எங்கு இருந்தாலும் மற்றவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளிப்பவனாக
மனிதன் வாழ வேண்டும்.

*பெரியவர்கள் வகுத்த தர்மம், நியாயத்தை சரிவரக்
கடைபிடித்தால் நிம்மதியாக வாழலாம்.

*’என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே’ என்பது மனித வாழ்வின்
குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும்.

*சமூக சேவை, கடவுள் தொண்டை விட குடும்பத்துக்கு
செய்யும் கடமையே முக்கியம்.

*போட்டி மனப்பான்மை இருக்கும் வரை,
மனித வாழ்வில் நிறைவு ஏற்படாது.

—————————–
– காஞ்சிப்பெரியவர்

சாதனையாளர் முத்துக்கள்

சுற்றுச்சூழல் மாசுகளைப் பற்றி கவலைப்பட
வேண்டியதில்லை.

அவற்றை எப்படி ஒரு வளமாகப் பயன்படுத்துவது
என்று நமக்குத் தெரியவில்லை, அவ்வளவுதான்.

———————————-

பக்மின்ஸ்டர் புல்லர்
அமெரிக்க விஞ்ஞானி

நேரம் – மொழிகள்

unnamed (8).jpg

வலிமையானவனாக மாறி விடுவாய்.

your-body-is-a-weapon-and-consider-it-very-strong.jpg

உன்னை வலிமையானவன் என நீ நினைத்தால்,
உண்மையில் வலிமையானவனாக மாறி விடுவாய்.

*மகத்தான செயல்களைச் செய்யவே கடவுள் உன்னை ப
டைத்திருக்கிறார்.

*எந்தச் செயலில் ஈடுபட்டாலும் உடல், உள்ளம்
இரண்டையும் அதில் அர்ப்பணித்து விடு.

*மனதை சரியான வழியில் செலுத்தினால், உன்னைக்
காப்பதோடு விடுதலைக்கும் வழிவகுக்கும்.

*நன்மையின் பக்கம் மனதை திருப்பினால்,
தீய எண்ணங்கள் உனக்குள் நுழைய முடியாது.

————————————-
– விவேகானந்தர்

« Older entries