நபி மொழிகள்: நல்லெண்ணம் அழகிய வணக்கமாகும்

மானிடர்கள் அவரவருடைய எண்ணங்களின்படியே
எழுப்பப்படுவார்கள். ஒருவர் நற்செயல்புரிய எண்ணி
அதைச் செய்யாவிட்டாலும், அவருக்கு ஒரு நன்மை
எழுதப்படும்.

எண்ணம், சொல், செயல் மூன்றிலும் துாய்மையாக
இருப்பவரைத் தவிர மற்ற யாரும் உண்மையாளர் அல்லர்.
தன்னை அறிந்தவனே தன் நடத்தையை ஒழுங்குபடுத்தத்
தெரிந்தவனாக இருப்பான்.

நீங்கள் உள்ளும் புறமும் ஒருங்கிணைந்த நிலையில்
எப்போதும் இறைவனுக்கு அஞ்சி செயல்படுங்கள்.
உங்கள் ஏழ்மையிலும் செல்வ நிலையிலும் நடுநிலையைப்
பின்பற்றுங்கள். அவ்வாறே கோபதாபமான நேரத்திலும்,
மகிழ்ச்சியான நேரத்திலும் நியாயமாகவும், நீதியுடனும்
நடந்துகொள்ளுங்கள்.

இந்த மூன்று செயல்களும் நற்பலனை, ஈடேற்றத்தை
அளிக்கக்கூடியவை. இதற்கு எதிர்மாறான மூன்று
விஷயங்களிலும் நீங்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருங்கள்.
கடுமையான கஞ்சத்தனம், கீழ்த்தரமான மன இச்சை,
அகந்தை ஆணவத்துடன் வீண்பெருமை அடித்துக்கொள்வது
ஆகிய மூன்றும் நாசத்தையே தரும்.

விசுவாசிகள் ஒருவருக்கொருவர் சலாம் கூறிக்கொள்ள
வேண்டும். பசித்தவர்களுக்கு உணவளிக்க வேண்டும்.
ஐந்து நேரத் தொழுகையையும் தொய்வில்லாமல் நிறைவேற்ற
வேண்டும், இந்த மூன்று செயல்களும் பாவத்துக்குப் பரிகாரம்
ஆகும்.

வேதனைகளையும் சோதனைகளையும் சகித்துக்கொண்டு
இறைவழிபாட்டில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு நன்மைகளை அவன்
வழங்குகிறான். செல்வம் இல்லாதவர்களை அவனே
செல்வந்தராக்குகிறான். பலம் இல்லாதவரையும் வெற்றியாளர்
ஆக்குகிறான். சொந்தபந்தம் இல்லாதவருக்கும் உரிய
இணைப்பை அளிக்கிறான்.

நாவைவிட அதிக விஷேடமானதாக மனிதனுக்கு இறைவன்
எதையும் அமைக்கவில்லை. சுவனத்தை அடைவதும் நாவைக்
கொண்டுதான்; நரகத்தை அடைவதும் அதைக்கொண்டுதான்.
நாக்கு பொல்லாத கடிநாய் போன்றது. அதை அடக்கியாள
வேண்டும். பொய் பேசுதல், வாக்குறுதியைக் கைவிடுதல்,
நம்பிக்கைத் துரோகம் செய்தல் ஆகிய மூன்றும்
நயவஞ்சகர்களின் செயலாகும்.

————————————–
தொகுப்பு: ஜே. எம். சாலி
தி இந்து

 

பழமொழிகள்…

IMG_20170617_153341.jpg

பெண்மொழி…

 

unnamed (11).jpgunnamed (18).jpg

நாடு என்பது நமது உடைமை…

unnamed (15).jpg

ஆன்மீகப் பாதையில் இருப்பதென்பது…

பற்றற்றிருப்பது என்பது உடமைகளைக் குறித்தது அல்ல.

எண்ணங்களைக் குறித்தது

– ஜென்.

———————————————–

உங்கள் உயிரின் முழுவீச்சையும் நீங்கள் உணர வேண்டும்
என்றால்,
முதலில் எதையும், ‘இது என்னுடையது,
இது என்னுடையதில்லை’ என்று சுருக்கிக்கொள்ளாதீர்கள்.

வாழ்க்கை படுமோசமாக மாறிவிடும்.

—————————–

ஆன்மீகப் பாதையில் இருப்பதென்பது கடற்பயணத்தைப்
போன்றது.

செல்லும் திசையில் சிறிதளவு பிசகினாலும், காலப் போக்கில்
துவங்கிய இடத்திற்கே வந்து விடுவீர்கள்.

————————————-
– சத்குரு

போதுமென்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து.

 

16, 17ஆம் நூற்றாண்டுகளில் செம்பு, இரும்பு முதலிய
உலோகங்களை விலையுயர்ந்த பொன்னாக மாற்றுவதற்கு
மேல் நாட்டு அறிவியலாளர் சிலர் முயன்றனர்.

அவர்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் ஏல்க்கெமிட்ஸ்
(alchemists) என்று பெயர்.

பாதரசம், பலவகை அமிலங்கள் முதலியவற்றைப்
பயன்படுத்தி ஏராளச் சோதனைகளை மேற்கொண்ட அவர்கள்,
குறிக்கோளை எட்டவில்லையாயினும், வேதியியல் என்னும்
அறிவியல் துறை தோன்றவும், வளரவும் காரணகர்த்தா
ஆயினர்.

தமிழகத்திலும் அந்த முயற்சி நடைபெற்றது. அதில்
ஈடுபட்டவர்கள் ரசவாதிகள் என்று அழைக்கப்பட்டனர்.
பொன் செய்யும் மருந்தை கண்டுபிடிக்கமுடியும் என
அவர்கள் நம்பியது போலவே துறவி தாயுமானவரும்
(அவர் ரசவாதியல்ல ஆயினும்) நம்பினார்.

வெந்தழலில் இரதம்வைத்து ஐந்துஉலோகத்தையும்
வேதித்து விற்றுண்ணலாம்

என்று அவர் பாடியுள்ளார்.

இதன் பொருள் : தழலில் – தீயில். இரதம் வைத்து –
இரசம் வைத்து (அதாவது பாதரசம் பயன்படுத்தி). ஐந்து
உலோகத்தையும் – ஐம்பொன் எனப்படுகிற செம்பு, இரும்பு,
ஈயம், வெள்ளி, (சிறுஅளவில்) தங்கமாகிய ஐந்து
உலோகங்களையும். வேதித்து – வேதியியல் முறைப்படிப்
பொன்னாக மாற்றி. விற்றுண்ணலாம்- விற்றுச் செல்வம்
சேர்க்கலாம்.

சிறிய அளவில் பொன், பெரிய அளவில் மற்ற
உலோகங்கள் சேர்த்து எல்லாவற்றையும் தங்கமாக்க
எண்ணுவது பேராசை அல்லவா?

ரசவாதிகளை நோக்கி யாரோ ஓர் அறிவாளி கூறிய
உபதேசந்தான் இந்தப் பழமொழி.

“பொன் செய்யும் மருந்து தேடிப் படாத பாடுபடுகிறீர்களே!
நீங்கள் வெற்றி பெற்றாலும் உங்கள் பேராசை மேன்மேலும்
பொன் வேண்டும் என்று தூண்டுமாதலால் மன நிறைவு
ஒருக்காலும் ஏற்படாது. போதும் என்ற மனத்தைப்
பெறுங்கள். உள்ளதை வைத்துக்கொண்டு திருப்தியாக
வாழலாம்” என்ற அவரது புத்திமதி ரசவாதிகளுக்கு
மட்டுமல்ல, எல்லாருக்குமே எக்காலத்தும் பொருந்துகிற
பொன்னுரையாகும்.

———————————

பழமொழி விளக்கம்

 

4. போதுமென்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து.

16, 17ஆம் நூற்றாண்டுகளில் செம்பு, இரும்பு முதலிய
உலோகங்களை விலையுயர்ந்த பொன்னாக மாற்றுவதற்கு
மேல் நாட்டு அறிவியலாளர் சிலர் முயன்றனர். அவர்களுக்கு
ஆங்கிலத்தில் ஏல்க்கெமிட்ஸ் (alchemists) என்று
பெயர். பாதரசம், பலவகை அமிலங்கள் முதலியவற்றைப்
பயன்படுத்தி ஏராளச் சோதனைகளை மேற்கொண்ட அவர்கள்,
குறிக்கோளை எட்டவில்லையாயினும், வேதியியல் என்னும்
அறிவியல் துறை தோன்றவும், வளரவும் காரணகர்த்தா
ஆயினர்.

தமிழகத்திலும் அந்த முயற்சி நடைபெற்றது. அதில்
ஈடுபட்டவர்கள் ரசவாதிகள் என்று அழைக்கப்பட்டனர்.
பொன் செய்யும் மருந்தை கண்டுபிடிக்கமுடியும் என
அவர்கள் நம்பியது போலவே துறவி தாயுமானவரும்
(அவர் ரசவாதியல்ல ஆயினும்) நம்பினார்.

வெந்தழலில் இரதம்வைத்து ஐந்துஉலோகத்தையும்
வேதித்து விற்றுண்ணலாம்

என்று அவர் பாடியுள்ளார்.

இதன் பொருள் : தழலில் – தீயில். இரதம் வைத்து –
இரசம் வைத்து (அதாவது பாதரசம் பயன்படுத்தி). ஐந்து
உலோகத்தையும் – ஐம்பொன் எனப்படுகிற செம்பு, இரும்பு,
ஈயம், வெள்ளி, (சிறுஅளவில்) தங்கமாகிய ஐந்து
உலோகங்களையும். வேதித்து – வேதியியல் முறைப்படிப்
பொன்னாக மாற்றி. விற்றுண்ணலாம்- விற்றுச் செல்வம்
சேர்க்கலாம்.

சிறிய அளவில் பொன், பெரிய அளவில் மற்ற
உலோகங்கள் சேர்த்து எல்லாவற்றையும் தங்கமாக்க
எண்ணுவது பேராசை அல்லவா?

ரசவாதிகளை நோக்கி யாரோ ஓர் அறிவாளி கூறிய
உபதேசந்தான் இந்தப் பழமொழி.

“பொன் செய்யும் மருந்து தேடிப் படாத பாடுபடுகிறீர்களே!
நீங்கள் வெற்றி பெற்றாலும் உங்கள் பேராசை மேன்மேலும்
பொன் வேண்டும் என்று தூண்டுமாதலால் மன நிறைவு
ஒருக்காலும் ஏற்படாது. போதும் என்ற மனத்தைப்
பெறுங்கள். உள்ளதை வைத்துக்கொண்டு திருப்தியாக
வாழலாம்” என்ற அவரது புத்திமதி ரசவாதிகளுக்கு
மட்டுமல்ல, எல்லாருக்குமே எக்காலத்தும் பொருந்துகிற
பொன்னுரையாகும்.

சில பழமொழிகள் தவறாக உருமாறிப் பிழைப்பொருள்
தருகின்றன. அப்படிப்பட்ட இரண்டைப் பார்ப்போம்.

1. ஆயிரம் பேரைக் கொன்றவன் அரை வைத்தியன்.

நோயாளியின் உயிரைக் காப்பாற்ற முயல்பவரே வைத்தியர்.
அவரை கொலைகாரராகச் சித்திரிக்கிறதே இது! இதன்
திருத்தமான வடிவம் எது?

சிலருடைய கருத்து, ‘ஆயிரம் வேரைக் கண்டவன்
அரை வைத்தியன்’ என்பது. வேரைக் கண்டால் வைத்தியரா?

எங்கப்பன் குதிருக்குள்ளே இல்லை.- பழமொழி விளக்கம்

 

குதிர் என்பது நெல்லைச் சேமிப்பதற்காகக் களிமண்ணால்
செய்த பெரிய கூடு. மரப்பத்தாயம் போன்றது. ஆனால்
உருளை வடிவம். அதனுள் ஓர் ஆள் இறங்கி நிற்க இயலும்.

கடன் தந்தவர் வருவதைக் கண்ட ஒருவர், தாம்
ஒளிந்திருப்பதைச் சொல்ல வேண்டாம் என்று தம்முடைய
குழந்தையிடம் எச்சரித்துவிட்டுக் குதிருக்குள் பதுங்கிக்
கொண்டாராம்.

அந்தப் பிள்ளையோ, வந்தவர் எதுவும்
கேட்பதற்கு முன்பே புத்திசாலித்தனமாய் பேசுவதாய் எண்ணி,
“எங்கப்பா குதிருக்குள்ளே இல்லே!” என்றதாம்.

இதைக் கேட்டவுடனே உண்மையைப் புரிந்து கொண்டுவிட்டார்
வந்தவர்.

ஒரு விஷயத்தைச் சாமர்த்தியமாக மறைப்பதாய்க் கருதித்
தன்னையறியாமலே போட்டு உடைத்துவிடுகிற அப்பாவித்
தனத்தைக் குறிக்க இப்பழமொழி உதவுகிறது.

————————————

காற்றுள்ளபோதே தூற்றிக்கொள்.- பழமொழி விளக்கம்

 

இங்கே தூற்றுதல் என்பதற்கு நெல்லையும், பதரையும்
பிரித்தல் என்பது பொருள். பதர் என்பது கருக்காய்.
இது நெல் போலவே தோன்றும், ஆனால் உள்ளே
அரிசியிருக்காது; ஆதலால் லேசாக இருக்கும்.

அறுவடைக்குப் பின்பு களத்துமேட்டில் கொட்டியுள்ள
நெல்லைத் தொழிலாளர்கள் முறங்களில் அள்ளித் தலைக்கு
மேலே தூக்கி முறத்தைச் சாய்த்துக் குலுக்கக் குலுக்கக்
கனமான நெல் காலடியில் குவியும்; பதரோ காற்றில் பறந்து
தொலைவில் போய் விழும்.

இப்படி நெல் ஓரிடத்திலும் பதர் வேறிடத்திலுமாகப் பிரிந்து
விடும்.

காற்று வீசவில்லை என்றால் காரியம் நடக்காது.
ஆகையால் அது வீசும்போதே வேலையைச் செய்து
விடவேண்டும்.

வாய்ப்பு நேரும்போது நழுவவிட்டுவிடாமல் பயன்படுத்திக்
கொண்டு காரிய சித்தி பெறவேண்டும் என்பது பொதுக்
கருத்து.

————————————-

தூங்கினவன் தொடையில் திரித்தவரை லாபம்.- பழமொழி விளக்கம்

 

தனித்தனியாய் உள்ள தேங்காய் நாரைத் தொடையில்
வைத்துத் திரித்தால் அது ஒன்றாகச் சேர்ந்து கயிறு ஆகும்.
தரையில் அமர்ந்து வலக்காலை நீட்டிக் கொண்டு வெற்றுத்
தொடை மேல் நாரை வைத்து இடுப்புப் பக்கமிருந்து
முழங்கால் பக்கமாகக் கையால் உருட்டவேண்டும்.

அதற்குப் பெயர்தான் திரித்தல். திரிக்கும்போது நார் உறுத்தும்,
சிராய்ப்பு உண்டாகலாம். கஷ்டந்தான். பக்கத்தில் ஒருவன்
காலை நீட்டித் தூங்குகிறான் என்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள்,
அவனுடைய தொடையில் திரிக்கலாம் அல்லவா?

விழித்துக்கொண்டான் என்றால் எதிர்ப்பான், திட்டுவான்,
மொத்தவும் கூடும். இருப்பினும் திரித்தவரை லாபந்தானே?

முடிந்தவரைக்கும் பிறரை ஏமாற்றிக் காரியம் சாதிக்கலாம்
என்று எண்ணுகிற எத்தர்கள் பயன்படுத்தும் பழமொழியிது!

———————–

« Older entries