விளையாட்டு எந்த நாட்டில் எப்போது தோன்றியது?

இந்த நாட்டில்தான் விளையாட்டு ஆரம்பித்தது என்று
உறுதியாகச் சொல்லிவிட முடியாது.
மிகப் பழங்காலத்திலேயே (15,300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு)
பிரான்ஸ் நாட்டுக் குகை ஓவியங்களில் ஓட்டமும் மல்யுத்தமும்
இடம் பெற்று இருந்திருக்கின்றன.

கி.மு. 7000-ல் மங்கோலியாவின் குகைகளில் மல்யுத்தப்
போட்டியை மக்கள் பார்ப்பதுபோன்ற ஓவியங்கள்
இருந்திருக்கின்றன.

கி.மு. 6000-ல் லிபியாவில் நீச்சலும் வில்வித்தையும்
ஓவியங்களில் இடம் பெற்றிருக்கின்றன.

கி.மு. 766-ல் கிரீஸ் நாட்டில் பழங்கால ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள்
நடைபெற்றதற்கான ஆதாரம் இருக்கிறது. இதில் குதிரைப் பந்தயம்,
மல்யுத்தம், ஈட்டி எறிதல், வட்டு எறிதல், குத்துச்சண்டை போட்டிகள்
நடைபெற்றுள்ளன.

பைபிளில் மல்யுத்த விளையாட்டு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.
இன்று உலகம் முழுவதும் கால்பந்துதான் அதிகமாக
விளையாடப்படுகிறது.

கால்பந்து போன்ற விளையாட்டை கி.மு. 2-ம் நூற்றாண்டில் சீனர்கள்
கண்டுபிடித்துள்ளனர். தோலுக்குள் ரோமங்களை வைத்து பந்து
போல் உருவாக்கி, கைகளைப் பயன்படுத்தாமல் கால்களால்
விளையாடி இருக்கிறார்கள். ‘Sport’ என்ற ஆங்கிலச் சொல்
பிரெஞ்சு மொழியில் இருந்து வந்தது.

‘ஓய்வு’ என்று பொருள். ஓய்வு நேரத்தில் மனிதர்கள் மகிழ்ச்சியுடன்
பொழுதுபோக்குவதற்கு உருவாக்கப்பட்டதுதான் விளையாட்டு.
கடந்த 2 நூற்றாண்டுகளில்தான் மற்ற விளையாட்டுகள்

தோன்றியுள்ளன.

டிங்கு- இந்து தமிழ் திசை

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: