‘பெண்’ணுக்கு எத்தனை பெயர்கள்?

'பெண்'ணுக்கு எத்தனை பெயர்கள்? E_1543139609

பெண்ணைக் குறிக்கும் சொற்கள், தமிழில் ஏராளம் 
உண்டு.

அதில், பேதை, பெதும்பை, மங்கை, மடந்தை, அரிவை, 
தெரிவை, பேரிளம்பெண் என்று ஏழு பருவங்களுக்கும் 
தனித்தனிப் பெயர்கள்.

இவற்றைத்தவிர, வேறு சில சொற்களும் உள்ளன. 
அவை, அணங்கு, ஆடவள், ஆட்டி, இளம்பிடி, 
இளையாள், காந்தை, காரிகை, கோதை, சிறுமி, 
சுந்தரி, சுரிகுழல், தையல், நல்லாள், நாரி, நுண்ணிடை, 
பாவை, பூவை, பெண்டு, மகடூ, மகள், மடவரல், மடவோள், 
மாது, மாயோள், மானினி, மின், வஞ்சனி, வஞ்சி, வனிதை, 
நங்கை, மதங்கி, யுவதி, விறலி.

———————–
நன்றி- பட்டம், தினமலர்

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: