நீண்டநேரம் புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது, கண்பார்வை திடீரென்று மங்கலாவதின் காரணம்

சாதாரணமாகக் கண்விழி, ஒரு கண்ணில் நடுவே
இருந்தால், மற்றதிலும் நடுவே இருக்கும்;
ஒரு கண்ணில் வலது மூலையில் இருந்தால்,
மற்றதிலும் வலது மூலையில் இருக்கும்.

ஆனால் அருகே புத்தகத்தை வைத்துப் படிக்கும்போது,
அதில் பார்வை குவிவதற்காக இரண்டு கண்களும்
சற்றே ஒன்றின் அருகே ஒன்று வந்து நிலைகொள்ளும்.

இதன் தொடர்ச்சியாகக் கண்ணில் அயர்ச்சி ஏற்படும்.
கூர்மையான தசை (ciliary muscle) எனப்படும்,
இழை போன்ற தசை செயல்பட்டுத்தான் பார்வை
குவிதல் ஏற்படுகிறது.

சிலருக்கு இந்தத் தசை தளர்வு இருக்கலாம்.
அப்போது சற்று நேரம் படித்த பின்னர், காட்சிக்
குவிப்பில் பழுது ஏற்படும். எனவே, பார்வை
மங்கலடையும்.

தவிர, படிக்கும்போது, கண் இமைத்தல் வீதம் குறைகிறது.
எனவே கண் உலர்ந்து போகலாம். உலர்ந்த கண்ணால்
கிடைக்கும் காட்சி, மங்கலாக இருக்கும்.

இதுபோன்ற பல காரணங்களால்,
புத்தகம் படிக்கும்போது சிலருக்குக் கண்பார்வை

மங்கலாகிறது.


த.வி.வெங்கடேஸ்வரன் மத்திய அரசு விஞ்ஞானி
;ius

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: