நான் தான் இந்தக் காட்டிற்கே தலைவன் – குட்டிக்கதை

ஒரு காகம் சொன்னது. நான் தான் இந்தக் காட்டிற்கே
தலைவன்
என்னைக்கண்டால் எல்லா காட்டு மிருகங்களும்
ஒட்டமாய் ஒடுகின்றன என்றது.
எல்லா பறவைகளுக்கும் ஒரே ஆச்சரியம்.

‘ எப்படிச்சாத்தியம் இது என்றன’ பிற பறவைகள்.

‘ நீங்களே கண்ணால் பாருங்கள் அப்புறம் என்னை
நம்புங்கள்’ என்றது காகம்

எல்லா பறவைகளும் ஒரு மரத்தில் அமர்ந்து கொண்டன.

காட்டில் அந்தப்பக்கமாய் வந்த ஒரு சிங்கம் ஒன்றின்
முதுகின் மீது இப்போது அந்தக் காகம் அமர்ந்து கொண்டது.

சிங்கம் கம்பீரமாய் காட்டில் கர்ஜித்துக்கொண்டே நடக்க
நடக்க, எல்லா மிருகங்களும் ஒட்டம் பித்தன’ மரத்தின்
மீது அமர்ந்திருந்த பறவகள் எல்லாம் காகத்தின்
முட்டாள்தனத்தை ப்பார்த்து நகைத்தன.

திரும்பிய அந்த காகம் ‘பார்த்தீர்கள் அல்லவா மிருகங்கள்
எல்லாம் அலறி அடித்துக்கொண்டு ஒடுவதை’ என்றது

பறவைகள் கூறின

‘இப்போதும் சிங்கம் தன் பாதையில் சென்று
கொண்டேதான் இருக்கிறது. காட்டு மிருகங்கள் அலறி
அடித்துக்கொண்டு ஒடிக்கொண்டேதான் இருக்கின்றன
நீயே பார்’

காகம் கூர்ந்து சிங்கம் செல்லும் வழியைப்பார்த்தது.
பார்த்து வெட்கத்தில் காகம் திண்டாட எல்லாப்பறவைகளும்

அதன் அதன் கூட்டிற்குக் கிளம்பின.


எஸ்ஸார்சி
நன்றி-பழைய திண்ணை

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: