இல்லாளும் இல்லானும்

15:23

‘இல்’ என்கிற தமிழ்ச் சொல்லுக்கு இல்லம், வீடு, மனை, அகம்
முதலிய பல பொருள்கள் உண்டு. “இல்லை’ என்கிற
எதிர்மறைப் பொருளும் உண்டு.

அதே “இல்’ அடியாகப் பிறந்துள்ள “இல்லாள்’ அல்லது
“இல்லவள்’ என்கிற பெண்பால் சொல்லுக்கு வீட்டுக்காரி,
மனைவி, மனையாள், அகத்துக்காரி, இல்லக்கிழத்தி
என்கிற பொருள்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

ஆனால், “இல்லான்’ என்கிற ஆண்பால் சொல்லுக்கு,
இல்லத்துக்குரியவன், மனைக்குரியவன் என்கிற
பொருள் இலக்கிய வழக்கில் இல்லை. வீட்டுக்காரன்,
அகத்துக்காரன், அகமுடையான் என்கிற சொற்களும்
கூட, பேச்சு வழக்கில் மட்டுமே உள்ளன.

மாறாக, இல்லாதவன் – அதாவது பணம், பொருள்
இல்லாதவன் – வறியவன் என்கிற பொருளே இலக்கிய
வழக்கிலும் பேச்சு வழக்கிலும் உள்ளது.

இல்லத்துக்குரியவள் என்கிற சிறப்புத்தகுதி,
பெண்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.

இல்லாள், இல்லவள் என்கிற சொற்கள் திருக்குறளில்
பல அதிகாரங்களில் இடம்பெற்றுள்ளன. எடுத்துக்
காட்டாக வாழ்க்கைத் துணைநலம்(குறள்.52, 53),
உழவு (குறள்.1039) போன்றவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.

ஔவையாரின் “நல்வழி’யில், பணம், பொருள்,
இல்லாதவன் என்று பொருள் தரும் “இல்லான்’ என்கிற
சொல் மட்டுமின்றி, இல்லத்துக்கு உரிமையுள்ளவள்
என்று பொருள் தரும் “இல்லாள்’ என்கிற சொல்லும் –
வெவ்வேறு பொருள்தரும் இரண்டு சொற்களும்
இடம்பெற்றுள்ளன.

இவ்வாறு ஒரே சொல்லான “இல்’ அடியாகப் பிறந்துள்ள
ஆண்பால் சொல்லுக்கு ஒரு பொருளும் பெண்பால்
சொல்லுக்கு வேறொரு பொருளும் அமைத்து
ஔவையார் பாடியிருப்பது வெகு சிறப்பு!

“”கல்லானே ஆனாலும் கைப்பொருள் ஒன்று

உண்டாயின்

எல்லாரும் சென்றங்கு எதிர் கொள்வர் –

இல்லானை

இல்லாளும் வேண்டாள்; மற்று ஈன்றெடுத்த

தாய் வேண்டாள்;

செல்லாது அவன்வாயிற் சொல்”

(நல்வழி பா.34)

“ஒருவன் கல்வியறிவு இல்லாதவனாக இருந்தாலும் பணம்,
பொருள் உள்ளவனாக இருந்தால், சமூகத்தில் உள்ள
அனைவராலும் அவன் மதிக்கப்படுவான் – வரவேற்கப்படுவான்.

இவை இல்லாத ஒருவனை அவனுடைய மனைவி மட்டுமின்றி,
அவனைப் பெற்றெடுத்த தாய்கூட விரும்பமாட்டாள்.
அவன் வாயிலிருந்து வரும் எந்தவொரு சொல்லுக்கும்
மதிப்பிருக்காது’ என்பது பாடலின் பொருள்.

————————-
நன்றி-தமிழ்மணி

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: