இரட்டையர் – கவிதை- செங்கை, மனோ

**

இந்தப்  படத்தில் ஒரு வெற்று ஆல்ட் பண்பு உள்ளது; அதன் கோப்பு பெயர் little-known-facts-about-twins-01-pg-full.jpg

“மனிதா!
உன் அகமே
துர் நாற்றமடா…
இதற்கு
நறுமண வாசனை
எதுக்கடா?

“பாயில் படுத்து
நோயில் வீழ்ந்தால்,
வாழ்வே
கானல் நீரடா…
இதற்கா?
பகல் வேஷம்
போடிகிறாயடா?

“எண்ஜான்
கூட்டுக்குள்
ஒன்பது ஓட்டையடா…
புறத் தோற்றத்தில்
மயங்கிக் கிடப்பது
வீணடா?

“மீன் செத்தால்
காசடா…
விலங்கினம் செத்தால்
மத்தளமடா…
மனிதா!
நீ
செத்தால்?
பிணமடா…

“கருவாட்டுக்கும்
வீட்டில்
இடமுண்டு…
விலங்கு தோலிலும்
இசையுண்டு…

“பிணமே!
ஒரு நாள் வீட்டில்
இருந்ததுண்டா?
மனிதா!
உன் பெரும், புகழும்
மறைந்ததே…
பிணத்தை
சீக்கிரம் தூக்கு
என்றனரே!…

“பிணமே!
உனை புதைத்தால்
வாயில்
ஒரு பிடி
மண்ணடா…

“எரித்ததும்
உறவு வாயில்
ஒருப் பிடி
சோறடா…

“உனை
எரித்தால்
ஒரு பிடி
சாம்பலடா…

“எந்த சொந்ததமும்
உனது அல்லடா…
தனியாய்
வந்தவனே!
தனித்துப்
புறப்பட்டாயோ!

“எதுவும்
உலகில்
நிலையில்லையடா…
உலகமும்
ஒரு நாள்
அழியுமடா…

“இதற்கா?
இத்தனை போராட்டடம்?
ஆடி அடங்கும்
வாழ்க்கையடா…
“ஆறடி நிலமும்

சொந்த மில்லையடா!!!


  • செங்கை, மனோ
    By கவிதைமணி |
Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: