‘வள்ளலாரும், அருட்பாவும்’ எனும் நுாலிலிருந்து:

Image result for வள்ளலார்

பள்ளியில், வள்ளலார் பயின்ற காலம். அப்போது,
‘ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம்… ஒருவரையும்
பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம்’ என்ற உலக நீதியை,
ஆசிரியர் சொல்லும்படி கூறியும், சொல்லாமல் இருந்தார்,
வள்ளலார்.

‘நீ ஏன் சொல்லாமல் இருக்கிறாய்…’ என, கேட்டதற்கு,
‘இறைவனிடத்தில், வேண்டாம்… வேண்டாம்… என்று
சொல்லிக் கொண்டிருப்பானேன்… ஏதாவது, வேண்டும்,
வேண்டுமென எண்ணிக் கொண்டிருந்தேன்…’ என்றார்.

‘நீ வேண்டுமானால், வேண்டுமென பாடு பார்ப்போம்…’
என்றார், ஆசிரியர்.

உடனே, ‘ஒருமையுடன் நினது திருமலரடி நினைக்கின்ற
உத்தமர் தம் உறவு வேண்டும்… உள்ளொன்று வைத்து
புறமொன்று பேசுவார் உறவு கலவாமை வேண்டும்…’
என்ற பாடலை பாடினார், வள்ளலார்.

வியந்து, பாராட்டினார், ஆசிரியர்.


நடுத்தெரு நாராயணன்
நன்றி-திண்ணை – வாரமலர்

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: