மடம், பயிர்ப்பு என்பது என்ன தெரியுமா?

பெண்களுக்கு முக்கியமாக அச்சம், நாணம், மடம், பயிர்ப்பு
என்ற நான்கு குணங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பார்கள்.

இவற்றில் அச்சம், நாணம் ஆகியவற்றைப் பற்றிப்
பலருக்குச் சந்தேகம் எழுவதில்லை. ஆனால் மடம், பயிர்ப்பு
என்பவை எதைக் குறிக்கின்றன?

மடம் என்பதற்குக் ‘கொளுத்தக் கொண்டு கொண்டது விடாமை’
என்று பொருள் கூறுவர். யாரேனும் ஒன்றைச் சொன்னால்
அதைக் கேட்டுக்கொண்டு, அது தனக்குத் தெரிந்திருந்தாலும்
அதைக் காட்டிக் கொள்ளாமல் இருத்தல் அது. ஒருவகை அடக்கம்
அது.

பயிர்ப்பு என்பது பிற ஆடவரைத் தொடும்படி நேர்ந்தால்

உண்டாகும் அருவருப்பு உணர்ச்சி.


தினமணி கதிரில் வெளியானது
தொகுப்பு: கேசி

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: