திருக்குறள்

🍁

திருக்குறள் முதன் முதலில் அச்சிடப் பெற்ற ஆண்டு – 1812
🍁திருக்குறளின் முதல் பெயர் – முப்பால்.
🍁திருக்குறளில் உள்ள அதிகாரங்கள் – 133
🍁திருக்குறள் அறத்துப்பாலில் உள்ள குறட்பாக்கள்- 380
🍁திருக்குறள் பொருட்பாலில் உள்ள குறட்பாக்கள் – 700
🍁திருக்குறள் காமத்துப்பாலில் உள்ள குறட்பாக்கள் – 250
🍁திருக்குறளில் உள்ள மொத்த குறட்பாக்கள் – 1330
🍁திருக்குறளில் உள்ள சொற்கள் – 14,000
🍁திருக்குறளில் உள்ள மொத்த எழுத்துகள் – 42,194
🍁திருக்குறளில் தமிழ் எழுத்துகள் 247-இல்,
37 எழுத்துகள் மட்டும் இடம்பெறவில்லை.

🍁திருக்குறளில் இடம்பெறும் இரு மலர்கள் –
அனிச்சம், குவளை.
🍁திருக்குறளில் இடம்பெறும் ஒரே பழம் –
நெருஞ்சிப்பழம்
🍁திருக்குறளில் இடம்பெறும் ஒரே விதை – குன்றிமணி
🍁திருக்குறளில் பயன்படுத்தப்படாத ஒரே உயிரெழுத்து – ப்.
🍁திருக்குறளில் இருமுறை வரும் ஒரே அதிகாரம் –
குறிப்பறிதல்.

🍁திருக்குறளில் இடம்பெற்ற இரண்டு மரங்கள் –
பனை, மூங்கில்.
🍁திருக்குறளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ட (1705) ஒரே
எழுத்து – னி.
🍁திருக்குறளில் ஒருமுறை மட்டும் பயன்படுத்தப்பட்ட
இரு எழுத்துகள் – ளீ, ங.
🍁திருக்குறளில் இடம்பெறாத இரு சொற்கள் – தமிழ், கடவுள்.
🍁திருக்குறள் மூலத்தை முதன் முதலில் அச்சிட்டவர் –
தஞ்சை ஞானப்பிரகாசர்.
🍁திருக்குறளுக்கு முதன் முதலில் உரை எழுதியவர் –
மணக்குடவர்.
🍁திருக்குறளை முதன் முதலில் ஆங்கிலத்தில்
மொழிபெயர்த்தவர் – ஜி.யு.போப்.
🍁திருக்குறள் உரையாசிரியர்களுள் 10-வது உரையாசிரியர்
– பரிமேலழகர்.
🍁திருக்குறளில் “கோடி’ என்ற சொல் ஏழு இடங்களில்
இடம்பெற்றுள்ளது.
🍁“எழுபது கோடி’ என்ற சொல் ஒரே ஒரு குறளில் இடம்
பெற்றுள்ளது.
🍁

“ஏழு’ என்ற சொல் எட்டுக் குறட்பாக்களில் எடுத்தாளப்
பட்டுள்ளது.
🍁திருக்குறளில் இடம்பெறாத ஒரே எண் – ஒன்பது
🍁திருக்குறள் இதுவரை 26 மொழிகளில் வெளிவந்துள்ளது.
🍁திருக்குறளை ஆங்கிலத்தில் 40 பேர் மொழிபெயர்த்துள்ளனர்.
🍁திருக்குறள் நரிக்குறவர் பேசும் “வக்ரபோலி’ மொழியிலும்
மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.


——————-
வாட்ஸ் அப் பகிர்வு

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: