அடித்தால் விலகாது அணைத்தால் நிற்காது- விடுகதைகள்

1) விடிய, விடிய பூந்தோட்டம் விடிந்து பார்த்தால் வெறுந்தோட்டம்
அது என்ன?
2)அத்துவானக் காட்டுக்குள்ளே குடை பிடிக்கிறார். அவர் யார்?
3) காட்டிலே இருக்கும் குடை, வீட்டில் இல்லாத குடை அது என்ன?
4) இரத்தத்தில் வளர்வது ஆனால், இரத்தம் இல்லாதது அது என்ன?
5) தண்ணீரில் நீந்தி வரும், தரையில் தாண்டி வரும் அது என்ன?
6) வெட்டிக் கூறு படுத்தி வைக்கிறார்களே தவிர எவரும்
தின்பதில்லை அது என்ன?
7) அடித்தால் விலகாது அணைத்தால் நிற்காது அது என்ன?
8) எண்ண, எண்ண எண்ணும் போது காசுகளோ… அது எது?
9) குளம்படிச் சத்தக்காரன் போருக்கு கெட்டிக்காரன். அவன் யார்?
10) நீரில் உள்ள கல் எது?
—————————————–
விடைகள்
1) நட்சத்திரங்கள்
2) காளான்
3) காளான்
4) நகம்
5) தவளை
6) சீட்டுக்கட்டு
7) தண்ணீர்
8) தந்தி
9) குதிரை
10) கலங்கள்
Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: