மின்மினி பூச்சிக்கு வெளிச்சம் எப்படி கிடைக்கிறது….?

வயல்பகுதிகளில் மின்மினிப்பூச்சிகள் சுற்றிக்
கொண்டிருப்பதைப் பார்த்திருப்போம்.
சிறுவெளிச்சம் இப்பூச்சியில் இருந்து
வெளிப்படுவதால் மின்மினி என்று பெயர் பெற்றது.

இதற்குள் வெளிச்சம் எவ்வாறு உருவாகிறது. பொதுவாக
ஒருபொருள் ஒளிவிடும்போது அதில் இருந்து பெரும்பாலும்
வெப்பமே வரும். அதாவது ஒருமின்விளக்கில் 90சதவீதம்
வெப்பமும் 10சதவீதம் ஒளிமட்டுமே வரும்.

அப்படி என்றால் இந்த சிறிய பூச்சி வெந்துகருகிவிடாதா
என்று தோன்றும். ஆனால் மின்மினிப்பூச்சியின் உடலில்
உருவாகும் ஒளி குளிர்ஒளி, உயர்ஒளி என்றே
அழைக்கப்படுகிறது. இதற்குக் காரணம் இதன் வயிற்றில்
உள்ள ஒளியைத்தரும் சிறப்புச் செல்களே.

இவை முழுக்க முழுக்க ஒளியை மட்டுமே தரும்.
சிறிதுகூட வெப்பம் தருவதில்லை. அதாவது இதன் ஒளியில்
100சதவீதம் ஒளி மட்டுமே வரும் வெப்பம் பூஜ்யம் டிகிரிக்கும்
குறைவே. இந்த சிறப்பு செல்களில் லாசிபெரின் என்ற
வேதிப்பொருள் இருக்கிறது.

இது பூச்சியின் உடலுக்குள் வரும் காற்றுக்குழாய்களில்
இருந்து ஆக்சிஜனை எடுத்துக் கொள்கிறது. பின் லூசிபெரிலின்
என்ற பொருளாக மாறுகிறது.
அப்போது ஒளியையும் வெளிப்படுத்துகிறது
இந்த மின்மினியின் வயிற்று செல்கள்.

—————————
தினகரன்

 

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: