நீர் பாசானக் கால்வாய்கள் –

ஆற்று நீர் பாசானக் கால்வாய்கள்,
வரத்துக் கால்வாய், மாறுகால் கால்வாய்,
பாசனக் கால்வாய் அல்லது கழனிக்கால் என மூன்று வகைப்படும்.
வரத்துக் கால்வாய் (Supply Channel)
ஆறுகளில் குறிப்பிட்ட வளைவுகளில் மட்டுமே வரத்துக்
கால்வாய்களின் தலைப்பகுதி வெட்டப்படும். அவ்வாறு
வெட்டும் போது ஆற்றிலிருந்து தண்ணீர் மட்டுமே
கால்வாய்க்குள் செல்லும்.
மணல் புகாமல் தடுக்கப்படும். மேலும் ஆற்றில் நீர்வரத்து
குறையும் காலத்தில் கூட, தடையின்றி கால்வாய்க்குள்
தண்ணீர் செல்லும். இதற்கு உதாரணமாக இருக்கிறது
வைகை ஆற்றில் இருந்து வட ஏரிக்கு தண்ணீர் எடுத்துச்
செல்லும் கால்வாய்.
———————————-
மறுகால் அல்லது வெள்ள வடிகால் கால்வாய்
(Surplus Channel)
வெள்ளக் காலங்களில் ஏரிகளின் உபரி நீரை கலிங்கல்
வழியாக வெளியேற்றும் கால்வாய்தான் மறுகால்வாய்.
இவற்றின் கொள்ளளவும் ஏரியின் நீர்வரத்துக் கால்வாயின்
கொள்ளளவும் சமமாக இருக்கும்.
நீர்வரத்தும் நீர் வெளியேற்றமும் சரிசமமாக அமைந்து
வெள்ளப் பெருக்கை தடுக்க உதவும்.
—————————————
பாசனக் கால் அல்லது கழனிக்கால் (Distribution Channel)
ஏரி மடையின் வெளிப்புறத்தில் அமைக்கப்பட்ட இக்கால்வாய்கள்
மூலம் பாசன நிலங்களுக்கு தண்ணீர் பிரித்து அனுப்பபடும்.
நிலங்களின் அளவுக்கு ஏற்ப அமைக்கப்பட்ட இந்த கால்வாய்கள்
கண்ணாறு, வதி, பிலாறு என அழைக்கப்பட்டது.
——————————–
நன்றி- விக்கிபீடியா
Click here to Reply or Forward
Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: