மாதா பிதா குரு தெய்வம் …

திரைப்படம்: நான் பெற்ற செல்வம்
பாடியவர்: ஏ.பி. கோமளா
இயற்றியவர்: கு.ம. ஷெரிஃப்
இசை: ஜி. ராமநாதன்

———————————–

மாதா பிதா குரு தெய்வம்
மாதா பிதா குரு தெய்வம் அவர்
மலரடி தினம் தினம் வணங்குதல் செய்வோம்
மாதா பிதா குரு தெய்வம் அவர்
மலரடி தினம் தினம் வணங்குதல் செய்வோம்
மாதா பிதா குரு தெய்வம்

ஓதாதிருப்பது தீது ஓதாதிருப்பது தீது நாம்
ஒழுங்குடன் பள்ளிக்கு செல்வோம் தப்பாது
ஓதாதிருப்பது தீது ஓதாதிருப்பது தீது நாம்
ஒழுங்குடன் பள்ளிக்கு செல்வோம் தப்பாது
ஓதி உணர்ந்தது போலே
ஓதி உணர்ந்தது போலே என்றும்
உண்மையாய் நடந்து உயர்வோம் மண்மேலே

மாதா பிதா குரு தெய்வம் அவர்
மலரடி தினம் தினம் வணங்குதல் செய்வோம்
மாதா பிதா குரு தெய்வம்

காலையில் எழுந்ததும் படிப்பு
காலையில் எழுந்ததும் படிப்பு பின்பு
காலைக் கடனையும் உணவையும் முடித்து
காலையில் எழுந்ததும் படிப்பு பின்பு

காலைக் கடனையும் உணவையும் முடித்து
நூலைக் கையிலே எடுத்து
நூலைக் கையிலே எடுத்து பள்ளி
நோக்கி நடந்து கற்பது சிறப்பு

மாதா பிதா குரு தெய்வம் அவர்
மலரடி தினம் தினம் வணங்குதல் செய்வோம்
மாதா பிதா குரு தெய்வம்

தெய்வம் தொழுதிட வேண்டும் நம்
தேசத்தின் மீதன்பு செலுத்திட வேண்டும்
கைத்தொழில் பழகிட வேண்டும் மஹாத்மா
காந்தியின் சொற்படி நடந்திட வேண்டும்

மாதா பிதா குரு தெய்வம் அவர்
மலரடி தினம் தினம் வணங்குதல் செய்வோம்
மாதா பிதா குரு தெய்வம்

————————————

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: