‘சிறப்பு ழகரம் ‘:

தமிழ் கூறு நல்லுலகிற்கு திருச்சி தந்த பெருங்கொடை கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் (1899–1994). ‘முத்தமிழ்க் காவலர்’ என தமிழக மக்களால் போற்றப்படும் ஆளுமைக்குச் சொந்தக்காரர். ‘ஆயிரம்பிறை கண்டவர்’ என்றாற் போல்

தமிழ் எழுத்துக்களில் ‘ழ’ என்னும் எழுத்து தமிழுக்குச்
சிறப்புத் தருவது. எந்த மொழியிலும் இதுபோன்ற
எழுத்து கிடையாது. அதனால் புலவர்கள் இதனை
‘சிறப்பு ழகரம்’ என்றே கூறுவர்.

இந்தச் சிறப்பு ‘ழ’ ஒலி சிலரால் சரியாக உச்சரிக்கப்
படுவதில்லை. திருச்சிக்குத் தெற்கே சிலர் ‘ழ’வை ‘ள’
ஆக உச்சரிப்பர் (எ-டு: வாழைப்பழம் — வாளப்பளம்).

திருச்சிக்குக் கிழக்கே, தஞ்சை மாவட்டத்தில் சிலர்
‘ழ’வை ‘ஷ’ ஆக உச்சரிப்பர் (எ-டு: மார்கழித் திருவிழா
— மார்கஷித் திருவிழா). சென்னை போன்ற இடங்களில்
சிலர் ‘ழ’வை ‘ஸ’ ஆக்கிப் பேசுவர் (எ-டு: இழுத்துக்
கொண்டு- – இஸ்த்துக்குனு). திருச்சிக்கு மேற்கே, கோவை
போன்ற இடங்களில் சிலர் ‘ழ’வை ‘ய’ ஆக ஒலிப்பர்
(வாழைப்பழம்- வாயப் பயம்).

தமிழுக்கு உள்ள இந்தச்சிறப்பு ‘ழ’கரம், தமிழ் மக்களிடத்துப்
படுகிற பாட்டைக் கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் தமக்கே உரிய
பாணியில் சுவையாக எடுத்துக்-காட்டியுள்ளார்.

“நான் ஒரு தடவை கோவைக்குச் சென்ற போது கடைத்
தெருவில் வாழைப் பழத்தை விற்கும் ஒருவன், ‘வாயப் பயம்’
என்றே கூறி விற்றுக் கொண்டிருந்தான்.என்னிடம் வந்து,
தட்டை இறக்கி வைத்து, ‘வாயப் பயம் வேணுங்களா?’ என்றான்.

எனக்கு வியப்பு ஒரு புறம்; கோபம் ஒரு புறம். ‘நீ எந்த ஊர்
அப்பா?’ என்றேன்.

அவன், ‘கியக்கங்கே’ என்றான்.
நான், ‘(கிழக்கு) கியக்கேயிருந்து இங்கே எதுக்கு வந்தீங்க?’
என்றேன்.அவன், ‘புயக்க வந்தேங்க’ (புயக்க – பிழைக்க)
என்றான்.

‘கியக்கேயிருந்து புயக்க வந்தேன்’ என்றதும் எனக்குக்
கோபம் அதிகமாகியது.

‘ஏம்பா, தமிழை இப்படிக் கொலை பண்ணுகிறீர்கள்?’ என்று
அதட்டிக் கேட்டேன்.

அவன் இரண்டு கைகளையும் சேர்த்துக் கும்பிட்டுக் கொண்டே,
‘அது எங்க வயக்கங்க’ என்றான்.
நான் உடனே அவனை விட்டு எழுந்தே போய்விட்டேன்”.

இங்ஙனம் மெல்லிய பூங்காற்றாய், கி.ஆ.பெ.வின் எழுத்திலும்
பேச்சிலும் நகைச்சுவைத் தென்றல் வீசி நின்ற தருணங்கள்
நிரம்ப உண்டு.

————————————-
தினமலர்

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: