குருபரா! முருகையா! கந்தா! கடம்பா! சொல் குமரா! குகா! சண்முகா!…ஓரு தரம் சரவணபவா என்று சொல்பவர்
உள்ளத்தினில் நினைத்த எல்லாம்
உடனே கைகூடுமென வேதங்கள் மொழியுதே;
உண்மை அறிவான பொருளே!

பரிவாகவே அநந்தந் தரம் சரவண
பவாவென்று நான் சொல்லியும்,
பாங்குமிகு காங்கேயா! அடியனேன்
எண்ணியது பலியாதிருப்பது ஏனோ?

குருபரா! முருகையா! கந்தா! கடம்பா!
சொல் குமரா! குகா! சண்முகா!
கோலாகலா! வெற்றிவேலா! எனக்கருள்
கொடுத்தாள்வை முத்தையனே!

மருமலர்க் குழலழக தேவகுஞ்சரி, வள்ளி
மணவனே! என் துணைவனே!
வன்னமயில் வாகனா! பொன்னேரகப்
பதியில் வளர் சாமிநாத குருவே.

———————————
நன்றி- முகநூல் (அனாதி)

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: