* தேடுதல் என்றால் உங்களுக்கு தெரியாதை ஒத்துக் கொள்வது…!

* நீங்கள் உங்களுக்குள் வளர்ச்சி பெறும்போது,

உங்களுக்குள் பெருமையும் முன்முடிவுகளும் இருக்காது.


* தூய்மையான, ஆழமான பொருள் பொதிந்திருப்பதாய்

உங்கள் செயல் அமையும்.


* உடலுடன் நீங்கள் கொண்டுள்ள அடையாளம்தான் உங்கள்

ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடையாக உள்ளது.


* உடலுறவல்ல! எந்த வேலையிலும் மனஅழுத்தம் என்பது இல்லை,

உங்கள் உடல், மனம் மற்றும் உணர்வுகளை கையாளத் தெரியாததே

உங்களை மனஅழுத்தத்திற்கு உட்படுத்துகிறது.


* தேடுதல் என்றால் உங்களுக்கு தெரியாதை ஒத்துக் கொள்வது.


* உங்கள் பதிவுகளை நீங்கள் துடைத்துவிட்டால்,

உண்மை தானாகவே உங்களுக்குள் பதிந்துவிடும்.

====================

சத்குரு

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: