உணர்ச்சி வேகத்தில் அறிவாளியும் மடையன் ஆகிறான்.

https://www.hiox.org/resource/1744-yawning2.jpg


சோம்பல் மிக மெதுவாக நடப்பதால்
வறுமை அவனை எளிதில் பிடித்து விடுகிறது.

——————————————-

நன்றியும் கோதுமையும் நல்ல இடத்தில்தான்
விளையும்.

———————————————

குற்றம் என்ற புற்றுக்குள் கை வைத்தால்
சட்டம் என்னும் பாம்பு கடிக்கத்தான் செய்யும்.

——————————————–

உணர்ச்சி வேகத்தில் அறிவாளியும் மடையன்
ஆகிறான்.

———————————————

வெளியே காட்டிய கோபம் மன்னிப்புக்கு வழி தேடும்.
உள்ளே அடக்கிய கோபம் பழிக்கு வழி தேடும்.

————————————————

ஆனால் என்ற வெறுக்கத்தக்க வார்த்தை வந்து
விட்டால், முன்னால் சொன்னது எல்லாம் வீணாகிவிடும்.
அதற்கு இல்லை என்று மறுப்பதோ அவமானப்
படுத்துவதோ மேல்.

————————————————

துயரங்களை எதிர்பார்ப்பவன் இரண்டு முறை
துயரம் அடைகிறான்

————————————————-

புறாவைப்போல பறந்துவிடும் பேச்சை
நாலு குதிரைகள் சேர்ந்தாலும் இழுக்க முடியாது.

————————————————

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: