கௌதம புத்தர்-அன்று சொன்னது-அர்த்தம் உள்ளது

1. தர்மத்தை விரும்புபவர்கள் வெற்றி அடைவர்; 
வெறுப்போர் வீழ்ச்சி அடைவர்.

2. தர்மத்தை வெறுப்பவர்கள் தீயவற்றை ஏற்றுக்
கொள்வர்;எனவே, வீழ்ச்சி அடைவர்.

3. சோம்பலும், கோபமும் வீழ்ச்சிக்கொரு காரணம்.

4. பெற்றோரைப் பேணிக்காப்பாற்றாததும் 
வீழ்ச்சிக்கொரு காரணம்.

5. பொய் சொல்லி நல்லவர்களை ஏமாற்றுவதும்
 வீழ்ச்சிக்கொரு காரணம்.

6. போகப் பொருட்களைத் தனியே அனுபவிப்பதும் 
வீழ்ச்சிக்கொரு காரணம்.

7. பிறப்பாலும், செல்வத்தாலும்,குலத்தாலும் பெருமை 
அடைவதும், தன் சுற்றத்தை வெறுப்பதும் வீழ்ச்சிக்கு
ஒரு காரணம்.

8. விபச்சாரம்,குடிபழக்கம்,சூதாட்டம் போன்ற பழக்க
வழக்கங்கள்கொண்டிருத்தலும், வருமானத்தை வீண் 
செலவு செய்வதும் வீழ்ச்சிக்கொரு காரணம்.

9. மனவியிடம் திருப்தியடையாமல் விபச்சாரிகளிடமோ,
மாற்றான் மனைவியிடமோ செல்வதும் வீழ்ச்சிக்கொரு 
காரணம்.

10. முதுமைக்காலத்தில இளம் பெண்ணத் திருமணம் 
செய்துகொள்வதும்,அந்தப்பெணணின் மீதுகொண்ட 
ஆசையால் இரவு முழுவதும் தூக்கம் இல்லாமல் 
விழித்திருப்பதும் வீழ்ச்சிக்கொரு காரணம்.

11. குடிப்பழக்கம் மற்றும் வீண் செலவு செய்யும் ஆண் 
அல்லது பெண்ணிடம் வீட்டு நிர்வாகப் பொறுப்பு 
இருப்பதும் வீழ்ச்சிக்கொரு காரணம்.

12. இராஜ குடும்பத்தில் பிறந்தத ஒருவர் அதிக ஆசையும், 
அற்ப செல்வமும் உடையவனாக இருந்தும், பேராசையும் 
சுயநலமும் கொள்வானாகில், அதுவும் வீழ்ச்சிக்கு
ஒரு காரணம்.

அருந்தலும் பொருந்தலும் அளவோடிருநதால் 
ஆயுட்காலம் நோயின்றி வழலாம்.

_________________

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: