உழைப்பு வடிவத்தில் வரும் சந்தர்ப்பம்

சின்ன காரியங்களை நன்றாக இப்போது
செய்யுங்கள். நாளடைவில் பெரிய காரியங்கள்
உங்களைத் தேடிவரும்.
எல்லா ஆரம்பங்களும் சிறியவையே
ஆரம்பிப்பதுதான் கடினம்.

——————————————————————————

வாய்ப்புகளைப் பெரும்பாலோர் தவற
விடுவதற்குக் காரணம் அவை உழைப்பு வடிவத்தில்
வருவதால்.
இதுதான் சந்தர்ப்பம் என்று எதிலும் எழுதி
ஒட்டியிருக்காது.

—————————————————————————————

கிடைப்பது உயிர் வாழப்போதும்.
கொடுப்பதில்தான் நிஜ வாழ்க்கை இருக்கிறது.
மற்றறவரை உற்சாகப் படுத்தும்போது நமக்கு
எத்தனை உற்சாகம் ஏற்படுகிறது!

————————————————————————————

யாரும் தான்தோன்றியல்ல.
நம்மை ஆக்கியவர்கள் ஆயிரம்பேர்,
ஒவ்வொருவரும் நமக்கு ஒரு நல்ல காரியம்
செய்திருக்கிறார்கள்
உற்சாக வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறார்கள்.
குணத்திலும், எண்ணத்திலும், வெற்றியிலும்
உதவியிருக்கிறார்கள்.

————————————————————————————

நட்சத்திரமாக சொந்த வெளிச்சம் தேவை,
சொந்தப்பாதை தேவை. இருட்டைக் கண்டு பயப்
படக்கூடாது. இருட்டில்தான் நடசத்திரங்கள்
நன்றாக ஜொலிக்கும்.

—————————————————————————–

எங்களுக்கு கல்வி வேண்டாம்- எண்ணக்
கட்டுப்பாடு வேண்டாம் வகுப்பில் கேலிவேண்டாம்.
ஆசிரியர்களே பிள்ளைகளை விட்டுவிடுங்கள்,
நீங்கள் எல்லாம் சுவரில் மற்றொரு செங்கல்தான்

———————————————————————————–

அப்பா கடல் கடந்துசென்றார்
நினைவுகளை மட்டும் விட்டுச்சென்றார்
ஆல்பத்தில் ஒருபோட்டோ
வேறென்ன விட்டுச்சென்றீர் அப்பா
சுவரில் மற்றொரு செங்கல்லைத் தவிர?

———————————————————————————–

எனக்கு ஆயுதம்வேண்டாம்
போதை வேண்டாம்
சுவரெழுத்து தெரிகிறது
வேறு ஏதும் தேவையில்லை
வேறெதுவுமே தேவையில்லை
எல்லாம் சுவரில் செங்கற்கள்தான்

———————————————————————————————–

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: